Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

4η Διακρατική Συνάντηση για το έργο Certification of Disadvantaged Women in Remote Areas

Στις 18-19 Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας η τέταρτη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο  “Certification of disadvantaged women in remote areas”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος LDV Transfer of innovation.

Η επιλογή του μέρους για την 4η διακρατική συνάντηση στο Μπάρι μόνο τυχαία επιλογή δεν είναι,  όπου σε αυτήν την περιοχή η ανεργία αγγίζει επίπεδα ρεκόρ, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες όπου μόνο δύο στα δέκα κορίτσια απασχολούνται.

Βασική ομάδα στόχου του έργου αποτελούν οι γυναίκες απομακρυσμένων περιοχών που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης παρέχοντας τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να αναγνωριστούν  δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και επιπλέον να διευκολύνουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, μέσω της καθιέρωσης ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίησης.

Στην συνάντηση παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης, καθώς και οι εταίροι του έργου από την Πολωνία, την Ιταλία, την Φιλανδία και την Ισπανία.

Υλικό Συνάντησης:

4η Διακρατική Συνάντηση για το έργο Certification of Disadvantaged Women in Remote Areas

Related Posts