Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πιλοτικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων ανέργων»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ανακοινώνει την υλοποίηση του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων ανέργων».

Απευθύνεται σε ανέργους και σκοπός του είναι η εκπαίδευσή τους σε θέματα που σχετίζονται με την Νεανική Επιχειρηματικότητα προκειμένου να αποκτήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα.

Υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «YES: Youth unemployment: fostering Entrepreneurial Skills» του προγράμματος Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation ενώ βασίζεται στο καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από το εταιρικό σχήμα.

Το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Open Mellon. Προβλέπεται η συμμετοχή (10) Νέων Άνεργων ενώ περιλαμβάνει συνολικά 48 ώρες εκπαίδευσης (24 ώρες συμβατικής εκπαίδευσης και 24 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Οι διδακτικές ενότητες αφορούν στα εξής:

1. Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

2. Έναρξη της επιχείρησης

3. Διαχείρισης Κινδύνων και Δίκαιο των Επιχειρήσεων

4. Μάρκετινγκ

5. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και Οικονομικά

6. Διοίκηση και Διαχείριση επιχείρησης

Σχετικό Άρθρο:  Πώς η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να σας βοηθήσει να "υπερισχύσετε" στις συνεντεύξεις εργασίας;

7. Φορολογία

8. Επιχειρηματικό Σχέδιο

Η συμμετοχή είναι δωρεάν ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό και την αίτησή τους μέχρι τις 28 Απριλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις αιτήσεις συμμετοχής

Open Mellon Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 73, 41222, ΛΑΡΙΣΑ

Τηλέφωνο:        2410551320

FAX:     2410551321

e-mail: info@openmellon.gr

Ιστοσελίδα:       http://www.openmellon.gr


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πιλοτικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων ανέργων»

Related Posts