Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Νέο Εντυπο Ε1 – οι 27 αλλαγές που προγραμματίζονται Υποχρεωτική συμπλήρωση θα έχουν όλοι όσοι είναι από 18 ετών και πάνω

Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από την τελευταία φορά που έγιναν τόσες πολλές αλλαγές στο βασικό έντυπο της εφορίας Ε1 το οποίο συμπληρώνεται από 5,5 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Ειδικά φέτος, οι υπόχρεοι στη συμπλήρωση του εντύπου, θα είναι περισσότεροι καθώς υπάρχει υποχρέωση για όλους όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Τόκοι καταθέσεων – Παγίδα στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης

Μεταξύ των 27 αλλαγών, ξεχωρίζει η προσθήκη κωδικού στον οποίο θα πρέπει να καταγραφούν οι τόκοι των καταθέσεων που εισπράξαμε κατά τη διάρκεια του 2013. Πέρυσι, οι τόκοι δηλώθηκαν μεν αλλά μαζί με άλλα εισοδήματα που φορολογούνταν αυτοτελώς. Το υπουργείο Οικονομικών, για τους δικούς του ελεγκτικούς λόγους, θέλει να έχει ξεκάθαρη εικόνα για τα ποσά που εισπράξαμε μέσα στο 2013 από τους τόκους καταθέσεων.

«Παγίδα» περιέχει ο πίνακας της ιδιοκατοίκησης όπου αναγράφουμε τα στοιχεία των ακινήτων που χρησιμοποιούμε για την κάλυψη των στεγαστικών μας αναγκών (κύρια κατοικία, δευτερεύουσα κατοικία ή εξοχικό). Τα τετραγωνικά που τακτοποιήθηκαν με τον νόμο του 2013 θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν στον σχετικό πίνακα. Αυτό, σημαίνει ότι τα τεκμήρια θα αυξηθούν γεωμετρικά για όσους προχώρησαν στην τακτοποίηση.

Ακολουθούν οι 27 αλλαγές που προγραμματίζονται στο νέο έντυπο Ε1:

Οι αλλαγές αυτές έχουν ως εξής:

 1. Καταργείται ο κωδικός 012 στον οποίο οι μισθωτοί ερωτώνται αν «πήραν στεγαστικό δάνειο μέσα στο 2012». Πλέον δεν υπάρχει φοροαπαλλαγή για το στεγαστικό δάνειο.
 2. Καταργείται ο κωδικός 017 τον οποίο συμπλήρωναν πέρυσι όσοι γεννήθηκαν πριν την 01/01/1982. Πίσω από την κατάργηση του κωδικού, κρύβεται η υποχρέωση καθολικής υποβολής δήλωσης από όλους όσους συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους με εξαίρεση τους φοιτητές οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.
 3. Δεν ζητείται πλέον από τους φορολογούμενους να σημειώσουν τη σχετική ένδειξη σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση που παρέχεται από το υπουργείο Οικονομικών. Πλέον δεν υπάρχει λόγος για τη σχετική πληροφόρηση καθώς όλη η πληροφορία που χρειάζεται ο φορολογούμενος παρέχετε μέσω Taxis.
 4. Καταργείται ο κωδικός 015 τον οποίο συμπλήρωναν μισθωτοί ή συνταξιούχοι σε παραμεθόρια περιοχή. Δεν υπάρχει πλέον η σχετική έκπτωση φόρου.
 5. Προστίθεται καινούργιος κωδικός 017 ο οποίος συμπληρώνεται από όσους έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 01/01/2013 και μετά. Σε αυτή την κατηγορία φορολογουμένων, δεν θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος για τα πρώτα πέντε χρόνια.
 6. Αντικαθίσταται το περιεχόμενο του κωδικού 001. Πέρυσι, τον συμπλήρωναν όσοι δικαιούνταν αυξημένο αφορολόγητο 2000 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω. Πλέον στον ίδιο κωδικό αναγράφεται η ερώτηση «Δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κλπ;». Πρόκειται για αλλαγή στη διατύπωση της έκπτωσης.
 7. Καταργούνται οι κωδικοί 003 και 004 που συμπλήρωναν οι γονείς. Πλέον, το μόνο που θα απαιτείται είναι η συμπλήρωση του πίνακα 9 με τα ονόματα των παιδιών, το έτος γέννησης, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ
 8. Ξεχωριστά θα αναγράφεται στον κωδικό 307 ή 308 αντίστοιχα το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγέλματος της παρ. 1 άρθρου 45 ΚΦΕ. Πρόκειται για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι όμως έχουν το πολύ μέχρι τρεις εργοδότες και υπογεγραμμένη σύμβαση με αποτέλεσμα να φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών
 9. Για πρώτη φορά προστίθεται κωδικός (309 ή 310) στον οποίο θα «φακελώνονται» όσοι παρέχουν εργασία με εργόσημο. Πίσω από αυτό τον κωδικό είναι πολύ πιθανό να κρύβονται έλεγχοι και διασταυρώσεις με το ΙΚΑ.
 10. Νέος κωδικός (311 και 312) μπαίνει και για όσους έχουν οικοδομικά ένσημα και αυτασφαλίζονται. Και πάλι τίθεται θέμα ελέγχων για τα «μαύρα» μεροκάματα στην οικοδομή.
 11. Προστίθεται κωδικός 343 και 344 ο οποίος αναφέρει: «Εισόδημα των περιπτώσεων 1,2,3,4,5,6,7 (σ.σ είναι τα εισοδήματα που θεωρείται ότι αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία) για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Το πώς ακριβώς θα συμπληρώνεται αυτός ο κωδικός, θα φανεί από τις αναλυτικές οδηγίες που θα εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών.
 12. Δεν θα δηλώνεται πλέον η επιχειρηματική αμοιβή καθώς καταργούνται οι κωδικοί 403 και 404. Πέρυσι, την δήλωναν ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες ή κοινωνίες κληρονομικού δικαίου. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή που έγινε στον τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών
 13. Αντίστοιχα καταργούνται και οι κωδικοί 415 και 416 όπου δηλωνόντουσαν οι ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική επιχείρηση.
 14. Στον πίνακα 5 προστίθενται δύο νέοι κωδικοί Ο κωδικός 231 και ο κωδικός 234 στους οποίους θα κληθούμε να δηλώσουμε ξεχωριστά την επιφάνεια των κύριων χώρων που νομιμοποιήθηκαν με τον νόμο 4178/2013 αλλά και των αντίστοιχων βοηθητικών χώρων. Αρα φακελώνονται όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετα με τον τελευταίο νόμο. Αυτομάτως με την τακτοποίηση θα προκύπτει και υψηλότερο τεκμήριο διαβίωσης.
 15. Προστίθενται κωδικοί 709 και 710 στους οποίους θα πρέπει να δηλωθούν τα ποσοστά που κατέχει ο κάθε συνιδιοκτήτης σε αεροσκάφη, ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης και ανεμόπτερα.
 16. Οι κωδικοί 653 και 654 στους οποίους δηλώνονταν τα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6
 17. Προστίθενται καινούργιοι κωδικοί στους οποίους θα πρέπει να αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης (θα είναι οι κωδικοί 667 και 668). Και επί των τόκων θα επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές από 1% έως 4%. Προφανώς το υπουργείο Οικονομικών θέλει να μάθει πόσα εισπράττουν από τόκους οι φορολογούμενοι.
 18. Οι κωδικοί στους οποίους καταγράφεται το ενοίκιο που πληρώσαμε για την κύρια κατοικία ή για το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν, στο εσωτερικό, διατηρούνται παρά το γεγονός ότι καταργήθηκαν οι φορολογικές εκπτώσεις. Απλώς άλλαξαν θέση και από τον πίνακα 7 «μετακομίζουν» στον πίνακα 6.
 19. Καταργείται ο κωδικό 053-054 όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ). Πλέον οι εισφορές θα δηλώνονται μόνο στο νέο έντυπο Ε3.
 20. Καταργούνται οι κωδικοί 063 και 064 στους οποίους δηλώναμε τους τόκους στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας. Αντίστοιχα καταργούνται και οι κωδικοί 069 και 70 όπου δηλώνονταν τα ποσά των δανείων. Καταργούνται οι κωδικοί γιατί καταργείται η έκπτωση φόρου.
 21. Καταργούνται οι κωδικοί 073 και 074 με τα ασφάλιστρα ζωής. Και αυτή η έκπτωση φόρου καταργείται.
 22. Καταργούνται οι κωδικοί 039 και 040 για τις δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων. Ούτε αυτή η έκπτωση θα ισχύσει φέτος.
 23. Καταργούνται οι κωδικοί 037 και 038 για τη δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων Ούτε αυτή η έκπτωση θα ισχύσει το 2014.
 24. Καταργούνται οι κωδικοί 084 και 085 για τα φροντιστήρια των παιδιών. Αυτό σημαίνει απώλεια 100 ευρώ για τους γονείς
 25. Προστίθεται κωδικός 611 και 612 για τους φόρους των περιπτώσεων 1,2,3 του πίνακα 8 για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Και εδώ περιμένουμε από το υπουργείο Οικονομικών να ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς θα συμπληρώνεται αυτός ο κωδικός.
 26. Προστίθεται κωδικός 345 και 346 για τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.
 27. Ζητείται πλέον και ο ΑΜΚΑ γονέων και παππούδων που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. Ετσι, προστίθενται οι κωδικοί 861-864
Σχετικό Άρθρο:  Φορολογικό ημερολόγιο δηλώσεων 2014 - Όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων

http://www.patrastimes.gr/arthro.php?id=56278


Νέο Εντυπο Ε1 – οι 27 αλλαγές που προγραμματίζονται Υποχρεωτική συμπλήρωση θα έχουν όλοι όσοι είναι από 18 ετών και πάνω

Related Posts