by Institute of Entrepreneurship Development iED

Μέχρι πότε μεταφέρεται το πιστωτικό υπόλοιπο στο ΦΠΑ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

 [Τελευταία κωδικοποίηση με το νόμο :3899/2010 την 2010-12-17]

Αρθρο 57. Παραγραφή
Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που προκύπτει σε μία διαχειριστική περίοδο μπορεί να μεταφερθεί για έκπτωση στην επόμενη περίοδο, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 32 του κωδ. ΦΠΑ. Ωστόσο στην ίδια διάταξη τίθεται περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο το πιστωτικό υπόλοιπο δεν μπορεί να μεταφέρεται διαδοχικά για περίοδο μεγαλύτερη αυτής που ισχύει για την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί της επιστροφής του υπολοίπου που δεν κατέστη εφικτός ο συμψηφισμός του εντός της παραπάνω περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ιδίου νόμου. Ο χρόνος παραγραφής προσδιορίζεται στην παρ.5, του άρθρου 57 του ιδίου Ν.2859/2000 και είναι η τριετία από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης . Κατά συνέπεια η αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί εντός τριετίας από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης (παρ.5, άρθρου 57 του ιδίου Ν.2859/2000).

ΠΟΛ.1100/24.6.2010
Μέχρι την δημοσίευση του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α), η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ, κατά του δημοσίου, ρυθμιζόταν από τις διατάξεις του ν.2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού. Έχουν δημιουργηθεί όμως παρερμηνείες λόγω της ιδιαιτερότητας του ΦΠΑ (μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου κλπ.) και εξ αιτίας αυτών προστριβές μεταξύ φορολογουμένων και ΔΟΥ. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η επαναδιατύπωσή τους και η ενσωμάτωσή τους στον Κώδικα ΦΠΑ. Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 57 διατηρείται ο ίδιος χρόνος παραγραφής της αξίωσης κατά του δημοσίου όπως ορίζεται στις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων (τριετία), διευκρινίζεται όμως το σημείο έναρξης του χρόνου αυτού σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για εκκαθαριστική είτε για έκτακτη δήλωση (ακόμη και στις περιπτώσεις που η υποβολή των σχετικών δηλώσεων έγινε εκπροθέσμως). Έτσι η κατά του δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία έτη από την υποβολή της εκκαθαριστικής ή της έκτακτης δήλωσης κατά περίπτωση, γεγονός που ίσχυε και με τις προηγούμενες διατάξεις εφόσον η εκκαθαριστική ή η έκτακτη δήλωση αποτελούσαν το αφετήριο γεγονός του επιγενόμενου λόγου από τον οποίο ξεκινούσε η τριετία. Σε περίπτωση δε υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων εκπροθέσμως, ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία που οι δηλώσεις αυτές όφειλαν να είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Συμπερασματικά και για να γίνει κατανοητό.

1η περίπτωση:
Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ το οποίο μεταφέρεται π.χ πάνω από τρία (3) χρόνια χωρίς να έχουν γίνει ενδιάμεσα,φορολογητέες πράξεις,δεν ισχύει και έπρεπε να διαγραφεί.

2η περίπτωση:
Πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο μεταφέρεται από δέκα (10) χρόνια αλλά ενδιάμεσα,πραγματοποιούνται φορολογητέες πράξεις,δεν παραγράφεται,εφόσον χρεοπιστώνεται κάθε χρόνο.

Με λίγα λόγια παραγράφεται το Π.Υ εφόσον ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ είναι στάσιμο πάνω από τρία χρόνια και δεν κινείται.

Τελευταία Νέα

Το Επαγγελματικό Προφίλ του Υπεύθυνου Εργασιακής...

Στις μέρες μας, η ευεξία στον χώρο της εργασίας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι για πλήθος εργαζομένων. Παρόλα αυτά, η δημιουργία προγραμμάτων ευεξίας στον...

Ενισχύοντας την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Είναι γεγονός ότι η εμπειρία εκμάθησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), ενισχύεται από δραστηριότητες, όπως ανταλλαγή εκπαιδευομένων μεταξύ οργανισμών. Τέτοιου είδους δραστηριότητες βελτιώνουν...

Διεισδύοντας στον Κόσμο της Επιχειρηματικότητας

Το ποσοστό ανεργίας αντανακλά τα “κενά” της ακαδημαϊκής γνώσης, όσον αφορά το πόσο εφαρμόσιμη είναι εκτός του πανεπιστημιακού πλαισίου. Συνεπώς, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής...

Η Ενεργός Συμμετοχή των Εργαζομένων στο...

Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων στο στρατηγικό σχεδιασμό είναι μια αποτελεσματική στρατηγική που όμως χρειάζεται πολύ δουλειά για να γίνει πραγματικότητα. Στο μυαλό πολλών,...

Γυναίκες και Κορίτσια στην Επιστήμη: Προς...

Στις 22 Φεβρουαρίου 2015, η 11η Φεβρουαρίου ανακηρύχθηκε ως η Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη. Μια ημέρα υπενθύμισης ότι...