Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το ΙΝΑΝΕΠ αναλαμβάνει την συνολική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού ERASMUS+ έργου “SELFY”

Το έργο SELFY επικεντρώνεται στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων των νέων ατόμων από όλη την Ευρώπη με στόχο να τους ωθήσει στην ίδρυση βιώσιμων επιχειρήσεων. Το έργο βασίζεται στις επιτυχημένες μεθόδους που εφαρμόζει ο οργανισμός “Bridging To The Future” στην Αγγλία και στοχεύει στην μεταφορά αυτών των μεθόδων και εργαλείων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Η ανάπτυξη των ηγετικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων 100 νέων από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες
  • Η δημιουργία εργαλείων και μεθοδολογίας τα οποία θα μπορούν να εφαρμόζουν οργανισμοί ανά την Ευρώπη
  • Η ευαισθητοποίηση ατόμων και οργανισμών να κινηθούν προς την οικονομική ανεξαρτησία μέσω της ίδρυσης μιας βιώσιμης επιχείρησης

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με βάση την πολύχρονη εμπειρία σε μεθόδους ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας έχει αναλάβει την συνολική αξιολόγηση του έργου “SELFY”. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα προσφέρει ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την υλοποίηση του έργου.

Σχετικό Άρθρο:  Αυξήστε τις πιθανότητές σας για να προχωρήσετε στο στάδιο της συνέντευξης

Η παρουσίαση της μεθοδολογίας αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας κατά την διακρατική συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Το ΙΝΑΝΕΠ αναλαμβάνει την συνολική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού ERASMUS+ έργου “SELFY”

Related Posts