Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πως οι κορυφαίοι managers δημιουργούν νέες πραγματικότητες

Κάποιες δεδομένες στιγμές στην ιστορία, η εξέλιξη των γεγονότων, αλλάζει την πραγματικότητα που βιώνουμε δραστικά. Συγκεκριμένες εξελίξεις, μέσα σε μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα, επιβάλλουν στα όσα φαίνονται δεδομένα να πάρουν μια άλλη υπόσταση και να αποκτήσουν ένα διαφορετικό νόημα ή χρησιμότητα.

Όσα φαίνονται αδύνατο να διαφοροποιηθούν, αλλάζουν και γίνονται κάτι διαφορετικό. Η ιστορία ξαναγράφεται ή οι προβλέψεις για το πώς θα είναι το μέλλον αγγίζουν τα όνειρα. Η εμπειρία της πραγματικότητας, όπως την βιώνουμε σαν άνθρωποι αλλάζει.

Τις αλλαγές αυτές στην καθημερινότητά μας πολλές φορές τις δημιουργούν άνθρωποι. Άνθρωποι που οι ιδιότητές τους, τους έφεραν σε θέση να διαχειριστούν καταστάσεις και με τα ταλέντα τους ή τα χαρακτηριστικά τους, να δημιουργήσουν τέτοιες εξελίξεις, να καινοτομήσουν σε τέτοιο βαθμό που οι αλλαγές που επιφέρουν οι πράξεις τους να αλλάζουν τα πάντα, για την εταιρεία μας, για τον οργανισμό μας, για την χώρα μας για τον πλανήτη.

Στο τομέα της επιχειρηματικότητας, το παραπάνω φαινόμενο εμφανίζεται με διάφορα πρόσωπα και μορφές. Είτε έχει τη μορφή της δημιουργίας ενός νέου προϊόντος που θα αγκαλιάσουν καθολικά όλοι οι καταναλωτές σε μια ήπειρο ή στον πλανήτη, είτε την σύσταση μιας νέας υπηρεσίας που θα δημιουργήσει μια νέα αγορά, είτε την εφαρμογή μιας ιδέας που θα αλλάξει την νοοτροπία όλων των ανθρώπων που θα έρθουν σε επαφή με αυτή, σε κάθε μία από τις παραπάνω μορφές, η πραγματικότητα μας αλλάζει.
Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που επέφεραν αυτές τις αλλαγές, ως managers με την ευρύτερη αλλά και με την στενή έννοια του όρου, έχουν κάποιες κοινές προσεγγίσεις. Λειτούργησαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να βρούμε κοινά χαρακτηριστικά. Αν θες λοιπόν να είσαι κάποιος που θα επιφέρει αλλαγή και θα αλλάξει πραγματικότητες πρέπει να έχεις υπόψη σου τα παρακάτω:

Πως οι κορυφαίοι managers δημιουργούν νέες πραγματικότητες

Related Posts