Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Οι Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιχειρηματίες & Εργαζομένους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ «Pathways for Employ» παρευρέθηκε στην 3η διακρατική συνάντηση που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο στις 18-19 Οκτωβρίου όπου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους από την Ισπανία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο και την Λετονία, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ενοτήτων αξιολόγησης και των εργαλείων βάσει του πλαισίου DIGCOMP προκειμένου να βοηθήσουν τα δύο προφίλ που ορίζονται σε αυτό, τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους που δουλεύουν σε απομακρυσμένη σύνδεση, να μάθουν ποια είναι τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία που καλούνται να διαθέτουν για την εργασία τους.

Συνολικά θα αναπτυχθούν 5 ενότητες αξιολόγησης που θα περιέχουν τουλάχιστον 100 ερωτήσεις ανά ενότητα σε όλες τις γλώσσες των εταίρων για τους 5 τομείς όπως ορίζει το πλαίσιο DigComp:

  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία
  • Δημιουργία περιεχομένου
  • Ασφάλεια
  • Επίλυση προβλημάτων

Οι εν λόγω ενότητες αξιολόγησης θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα η οποία θα αναπτυχθεί και θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του έργου και οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να την χρησιμοποιήσουν δωρεάν, να συμπληρώσουν τις ερωτήσεις ανά περιοχή και να λάβουν την βαθμολογία τους αυτόματα.

Οι Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιχειρηματίες & Εργαζομένους

Related Posts