Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Internet of Energy: η πρωτοποριακή πρακτική για δημιουργία «έξυπνων» συστημάτων

Τα τελευταία χρόνια, οι κοινωνίες βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και την ψηφιοποίηση για τις διάφορες λειτουργίες των συστημάτων τους και κατ’ επέκταση η κατανάλωση ενέργειας βρίσκεται σε συνεχή αύξηση. Έχει εκτιμηθεί από την Αμερικάνικη Υπηρεσία Διαχείρισης Ενεργειακών Πληροφοριών ότι μέχρι το 2040 θα έχει φτάσει στο 56%. Παρόλο που όλο και περισσότερες χώρες επενδύουν σε «πράσινες» και εναλλακτικές πηγές ενέργειες, υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν. O τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται και διανέμεται η ενέργεια σήμερα περιλαμβάνει μέσα και εγκαταστάσεις συχνά ελλιπείς και υπερφορτωμένες. Έτσι, η επικαιροποίηση είναι απαραίτητη με σκοπό όχι μόνο τη βέλτιστη απόδοση αλλά και την οικολογική προσέγγιση όσον αφορά ενεργειακά απόβλητα.

Το «Internet of Energy (IoE)» αποτελεί ένα από τα παρακλάδια του «Internet of Things (IoT)»,  της πρωτοποριακής τεχνολογίας που έχει ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσει την παρουσία της στο χώρο της βιομηχανίας και η οποία δημιουργεί «έξυπνα» συστήματα μέσω της αλληλοσύνδεσης και της αλληλολειτουργίας συσκευών. Συγκεκριμένα, το «Internet of Energy» χρησιμοποιεί «έξυπνους» αισθητήρες οι οποίοι αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση σε πραγματικό χρόνο και παρέχουν αναλύσεις και στοιχεία. Οι αισθητήρες και οι συσκευές λειτουργούν από κοινού και συνδυαστικά με αποτέλεσμα να στέλνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες, δημιουργώντας έτσι ενημερωμένα και ολοκληρωμένα συστήματα.

Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν εκπαίδευση στους τομείς πληροφορικής και επιχειρηματικότητας

Σε αυτήν την νέα τεχνολογική τάση απευθύνεται και το έργο “IoE-EQ: Internet of Energy – Education and Qualification”, του οποίου η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Νάπολη της Ιταλίας, στις 19 και 20 Οκτωβρίου. Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Motori του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας, στις εγκαταστάσεις του οποίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, ενώ ακόμα συμμετέχουν εταίροι από την Ιταλία, Ισπανία, τη Λιθουανία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και τέλος την Ελλάδα μέσω του Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ιν.Αν.Επ.).

Το έργο, που θα ολοκληρωθεί το 2020, στοχεύει να ενισχύσει τη μετάδοση των τεχνολογιών IoE σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να παρέχει σχετικές γνώσεις στους επαγγελματίες του τομέα ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν και να διαχειριστούν αυτήν την τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, αφού χαρτογραφηθούν το προφίλ και οι δεξιότητες που πρέπει απαραίτητα να έχουν οι επαγγελματίες για να ασχοληθούν με το ΙοΕ, θα λάβουν την κατάλληλη κατάρτιση έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις τεχνολογικές μεταβολές και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες. Ταυτόχρονα οι ίδιες οι επιχειρήσεις, και οι μικρομεσαίες πιο συγκεκριμένα,  πρέπει να πληροφορηθούν για το ΙοΕ και για το πως μπορούν να το εφαρμόσουν για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά και τα οικονομικά οφέλη τους.

Internet of Energy: η πρωτοποριακή πρακτική για δημιουργία «έξυπνων» συστημάτων

Related Posts