Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) στην επαγγελματική κατάρτιση

H Ευρώπη αλλά και ο κόσμος γενικότερα, αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις, όπου η εκπαίδευση και η απασχολησιμότητα πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές κοινωνικές ανισότητες, τεχνολογική ανάπτυξη χωρίς βιωσιμότητα και ένα δυσλειτουργικό οικονομικό σύστημα που οδηγεί σε εκμετάλλευση, σε επισφαλή εργασία και κακές συνθήκες διαβίωσης λόγω της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της εξάντλησης των φυσικών πόρων.

Οι συνθήκες διαβίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι συμβατές με την οικονομική ανάπτυξη: είναι αναγκαία μια νέα κοινωνική ανάπτυξη και η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της καθημερινότητας και την ποιότητα ζωής στις κοινότητες, και να μειώσει τον ανταγωνισμό και το προσωπικό κέρδος.

Στο πλαίσιο του έργου “Social and Solidarity Economy in Europe: affirming a new paradigm through IVET curricula innovation”,  υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:

  • Καταγραφή των ευκαιριών και των περιορισμών της επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες εταίρους και σε επίπεδο ΕΕ.
  • Ένα πακέτο εκπαιδευτικών ενοτήτων σχετικά με την ΚΑΛΟ στην επαγγελματική κατάρτιση, εστιάζοντας σε τρεις βασικές θεματικές: «Αξίες και αρχές της ΚΑΛΟ», «Δημοκρατική Διαχείριση» και «Δεοντολογικές και Αλληλέγγυες πηγές χρηματοδότησης».
  • Τρία πιλοτικά, εκπαιδευτικά προγράμματα με την συμμετοχή νέων από τις 7 χώρες-εταίρους, ώστε να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τις ενότητες – χάρη στις προσπάθειες των εταίρων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων από τον χώρο της ΚΑΛΟ και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Σχετικό Άρθρο:  Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως μια νέα δυναμική

Τα αποτελέσματα της καταγραφής έδειξαν ότι ο οδηγός σπουδών της επαγγελματικής κατάρτισης καθορίζεται από το κράτος, το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτό, και αποτελεί σημείο αναφοράς για τα σχολεία και τα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά κέντρα.  Βασισμένο σε ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων, το πρόγραμμα της επαγγελματικής κατάρτισης εστιάζει στα μαθησιακά αποτελέσματα και περιλαμβάνει μια λίστα περιεχομένων για την επίτευξη τους και ένα σύστημα αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο του έργου SSEE-IVET επίσης δημιουργήθηκε μια έκθεση ενημέρωσης πολιτικής σχετικά με ένταξη της ΚΑΛΟ στην επαγγελματική κατάρτιση. Οι έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά συστάσεις σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ!

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) στην επαγγελματική κατάρτιση

Related Posts