Μελέτες

Αποτελέσματα έρευνας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος EVA Skills: “Evaluating the soft skills of unemployed youth, πραγματοποίησε πρωτογενή έρευνα, η οποία αποσκοπεί στη χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Αποτελέσματα έρευνας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας σε άνεργους νέους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Be Positive – A positive psychological approach to enhancing resilience and utilizing strengths in European unemployed youth”, πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα και συνεντεύξεις με άνεργους νέους καθώς και με επαγγελματίες από τον χώρο της εκπαίδευσης / κατάρτισης και της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αποτελέσματα έρευνας σε άνεργους νέους
Περισσότερα