Επιχειρηματικότητα

Student kit – Εκπαίδευση και κατάρτιση για την ισότητα των φύλων

Σετ εργαλείου μαθητών ειδικά διαμορφωμένο για εκπαίδευση και καθοδήγηση για την εξασφάλιση της ισότητας των φύλων.

Student kit – Εκπαίδευση και κατάρτιση για την ισότητα των φύλων
Περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευτικούς – Ισότητα των Φύλων & Επιχειρηματικότητα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων, αναπτύσσοντας οδηγό εκμάθησης αναφερόμενο σε εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη των γνώσεων τους.

Οδηγός για εκπαιδευτικούς – Ισότητα των Φύλων & Επιχειρηματικότητα
Περισσότερα

Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων με σκοπό τη μείωση της ανεργίας

Ένας από τους πρωταρχικούς λόγους του αυξημένου ποσοστού ανεργίας στους νέων και της αποτυχίας τους να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των εργοδοτών από άτομα τα οποία μόλις έχουν αποφοιτήσει, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, είναι οι ανεπαρκείς δεξιότητες βασισμένες σε ΤΠΕ, όπως οι δεξιότητες ηλεκτρονικής ηγεσίας.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων με σκοπό τη μείωση της ανεργίας
Περισσότερα