Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων με σκοπό τη μείωση της ανεργίας

Ένας από τους πρωταρχικούς λόγους του αυξημένου ποσοστού ανεργίας στους νέων και της αποτυχίας τους να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των εργοδοτών από άτομα τα οποία μόλις έχουν αποφοιτήσει, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, είναι οι ανεπαρκείς δεξιότητες βασισμένες σε ΤΠΕ, όπως οι δεξιότητες ηλεκτρονικής ηγεσίας.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων με σκοπό τη μείωση της ανεργίας
Περισσότερα

Το 1ο παγκοσμίως εκπαιδευτικό υλικό για επιχειρηματικότητα στους dental hygienists

Στον European Dental Hygienist Federation το Ιστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρουσίασε το εκπαιδεύτικό υλικό που δημιουργησε για dental hygienist.

Το 1ο παγκοσμίως εκπαιδευτικό υλικό για επιχειρηματικότητα στους dental hygienists
Περισσότερα

Αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφερόμενο κυρίως σε καθηγητές, εκπαιδευτές και αλλά άτομα θα προωθήσει και θα αναπτύξει το θέμα ισότητας φύλων και της επιχειρηματικότητας.

Αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας
Περισσότερα

Εξέλιξη στα επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης και επιχειρηματικότητας

Ο κλάδος των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας γενικότερα βρίσκονται σε χαλεπούς καιρούς βάσει της μακροοικονομική κατάστασης, καθώς είναι μεγάλο το ποσοστό των ανέργων οι οποίοι δεν προθυμοποιούνται να ξεκινήσουν από την αρχή τη δική τους επιχείρηση.

Εξέλιξη στα επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης και επιχειρηματικότητας
Περισσότερα