Εκπαίδευση

Ένας καλύτερος “πράσινος κόσμος” για όλους τους νέους

Αναμφίβολα, το περιβάλλον αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερα προβλήματα ρύπανσης, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής μας.

Ένας καλύτερος “πράσινος κόσμος” για όλους τους νέους
Περισσότερα

Προσεγγίσεις και μέθοδοι εκμάθησης γλώσσας για τους μετανάστες

Το φαινόμενο της μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημαντικό θέμα, για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες μιας και ο αριθμός των προσφύγων προς τα κράτη της γηραιάς ηπείρου έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός το οποίο χρήζει τρόπους και μεθόδους ένταξης αυτών στις χώρες εγκατάστασής τους.

Προσεγγίσεις και μέθοδοι εκμάθησης γλώσσας για τους μετανάστες
Περισσότερα

Μοντέλο Κατάρτισης Επαγγελματικού Ποσανατολισμού

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ένα βασικό στοιχείο των σύγχρονων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον (επανα-) προσανατολισμό των νέων και παλαιότερων γενεών προς την απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Μοντέλο Κατάρτισης Επαγγελματικού Ποσανατολισμού
Περισσότερα