Εκπαίδευση

Εκδήλωση με θέμα τις δράσεις ενσωμάτωσης των νέων μεταναστών στην τοπική κοινωνία

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “RAYSE – Raising Awareness of Youth Europeans of Second Generation with  background”, το οποίο στοχεύει:

Εκδήλωση με θέμα τις δράσεις ενσωμάτωσης των νέων μεταναστών στην τοπική κοινωνία
Περισσότερα

Σεμινάριο (Μ37): Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο “Work based learning – the entrance to the professional future”, το οποίο στοχεύει στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν

Σεμινάριο (Μ37): Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας
Περισσότερα

Δια Βίου Μάθηση: η εκπαίδευση του μέλλοντος

Τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο ο όρος «Δια Βίου Μάθηση». Έμμεσα ή άμεσα κάθε άνθρωπος έχει νιώσει σε κάποια στιγμή της ζωής του την ανάγκη να ανανεώσει τις υπάρχουσες γνώσεις του ή και να τις επεκτείνει σε κάποιο νέο αντικείμενο.

Δια Βίου Μάθηση: η εκπαίδευση του μέλλοντος
Περισσότερα

Έρευνα για την χαρτογράφηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τους εθελοντές και τους νέους εργαζόμενους στην χώρα μας και δημιουργία του προφίλ των Ελλήνων εθελοντών

Ως μη-τυπική και ανεπίσημη εμπειρία μάθησης, ο εθελοντισμός προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες σε εκείνους που αποκλείονται από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στους μακροχρόνια άνεργους.

Έρευνα για την χαρτογράφηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τους εθελοντές και τους νέους εργαζόμενους στην χώρα μας και δημιουργία του προφίλ των Ελλήνων εθελοντών
Περισσότερα