Απασχόληση

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου “RAYSE – Raising Awareness of Youth Europeans of Second Generation with migration background”.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (εφεξής Αναθέτων Φορέας) στο πλαίσιο του έργου RAYSE – Raising Awareness of Youth Europeans of Second Generation with migration background με κωδικό 604807-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-EU-YTH-TOG που εντάσσεται στο πρόγραμμα ERASMUS+ KA3

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου “RAYSE – Raising Awareness of Youth Europeans of Second Generation with migration background”.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα τις ανάγκες των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “PERSON – Promoting Employability, Retraining, Social kills of NEETS” πραγματοποιείται έρευνα στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σε Ελλάδα, Τουρκία, Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία.

Ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα τις ανάγκες των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης
Περισσότερα

Έρευνα: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Νέοι

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε Εθνικό, τα επίπεδα ανεργίας και ιδίως στους νέους είναι στα ύψη. Αυτό σίγουρα οφείλεται, στη  παγκόσμια οικονομική κρίση (της οποίας είναι και ένα αποτέλεσμα), αλλά όχι μόνο.

Έρευνα: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Νέοι
Περισσότερα

Erasmus+ “StartUp Academy” Hackathon Training στην Nagykanizsa της Ουγγαρίας

Ο στόχος του προγράμματος “StartUp Academy” είναι να αναπτύξει, να τεστάρει και να εφαρμόσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για ανέργους νέους με επιχειρηματικές ιδέες

Erasmus+ “StartUp Academy” Hackathon Training στην Nagykanizsa της Ουγγαρίας
Περισσότερα