Απασχόληση

Σεμινάριο Διασύνδεσης στα πλαίσια του έργου URBAGRI4WOMEN

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, αρωγός της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων από ευπαθείς, κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων μεταναστών και προσφύγων

Σεμινάριο Διασύνδεσης στα πλαίσια του έργου URBAGRI4WOMEN
Περισσότερα

Οι Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιχειρηματίες & Εργαζομένους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ «Pathways for Employ» παρευρέθηκε στην 3η διακρατική συνάντηση που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο στις 18-19 Οκτωβρίου όπου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους

Οι Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιχειρηματίες & Εργαζομένους
Περισσότερα

Προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων, στις Ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, μέσω των συνεργατικών χώρων (co-working spaces)

Τα co-working spaces, έχουν έρθει στο προσκήνιο της οικονομικής ζωής των μεγάλων πόλεων τα τελευταία 5 χρόνια. Ως όρος δεν είναι ακόμα πολύ διαδεδομένος. Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους, γνωστοί ως Συνεργατικοί Χώροι, στους οποίους η φύση δουλειάς είναι εντελώς διαφορετική από αυτή ενός γραφείου.

Προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων, στις Ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, μέσω των συνεργατικών χώρων (co-working spaces)
Περισσότερα

Οι δεξιότητες απασχολησιμότητας των νέων σήμερα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρευρέθηκε στην 2η διακρατική συνάντηση για το ευρωπαϊκό έργο “WORTHYouth Employment at the WORk Life THrough Long Term Employability Skills

Οι δεξιότητες απασχολησιμότητας των νέων σήμερα
Περισσότερα