Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφερόμενο κυρίως σε καθηγητές, εκπαιδευτές και αλλά άτομα θα προωθήσει και θα αναπτύξει το θέμα ισότητας φύλων και της επιχειρηματικότητας.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων, αναπτύσσοντας πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικά σχεδιασμένο για καθηγητές και εκπαιδευτές έτσι ώστε να προωθηθεί η ισότητα φύλων στα σχολεία.

Οι ανισότητες ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της κοινωνίας και επιδρούν στις καθημερινές ζωές μας. Δημιουργήσαμε λοιπόν πρόγραμμα που θα συμβάλλει στην εξάλειψη την ανισότητας φύλων. Ως ένα γενικό εργαλείο, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχει ένα εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για εκπαιδευτικούς οργανισμούς που περιέχει θέματα ισότητας των φύλων και επιχειρηματικότητας. Οι ενότητες που αναπτύχθηκαν, υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων και την επιχειρηματικότητα και την προώθησή τους στα σχολεία και τις τάξεις, καθώς και σε κοινοτικό επίπεδο.

Σχετικό Άρθρο:  Μπορούν οι γυναίκες επιχειρηματίες του κοινωνικού τομέα «να βγουν από το καβούκι τους»;

Πρόκειται να είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα προωθεί τη συμμετοχή και τη βιωματικότητα. Παρόλο που έχει σχεδιαστεί ένα γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στοχεύει στο να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι γνώμες και τα σχόλια των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθεί για τον περαιτέρω  προγραμματισμό του προγράμματος.

Μπορείτε να ενημερώνεστε εκτενέστερα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου στους παρακάτω συνδέσμους:

Περιγραφή έργου: http://ied.eu/what-we-do/projects/gender-equality/
Ιστοσελίδα: www.geea-project.eu

Αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας

Related Posts