Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εξέλιξη στα επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης και επιχειρηματικότητας

Ο κλάδος των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας γενικότερα βρίσκονται σε χαλεπούς καιρούς βάσει της μακροοικονομική κατάστασης, καθώς είναι μεγάλο το ποσοστό των ανέργων οι οποίοι δεν προθυμοποιούνται να ξεκινήσουν από την αρχή τη δική τους επιχείρηση. Σύμφωνα με την Επιχειρηματική και Πολιτική Έρευνα το 2011, μόνο το 50% των start-ups διατηρούνται ενεργές τα πρώτα πέντε χρόνια της ίδρυσή τους.

Βασικό αντικείμενο του προγράμματος “ProBM – Understanding and developing business models” αποτελεί η ανάλυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που κατέχουν οι ενήλικες στο τομέα σχεδιασμού επιχειρηματικών μοντέλων και της υλοποίησης.

Επιπροσθέτως, το αποτέλεσμα της δεύτερης διακρατικής συνάντησης η οποία έλαβε μέρος στο Φάνο της Ιταλίας αποτελεί η συλλογή καλών πρακτικών από την εκάστοτε χώρα εταίρο με απώτερο σκοπό τη δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος για νέους επιχειρηματίες, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα ολοκληρωθεί με το πέρας του προγράμματος.

Επίσημη ιστοσελίδα ProBM: http://www.businessmodels.eu

Εξέλιξη στα επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης και επιχειρηματικότητας

Related Posts