Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Workshop στο νηπιαγωγείο «Άκατα-Μάκατα» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου E-STEAM!

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκού έργο E-STEAM!

Το έργο E-STEAM εστιάζει στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, υποστηρίζοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση με ευαισθησία στα φύλα, στην τάξη. Επίσης εστιάζει στην υπό – εκπροσώπηση των κοριτσιών στην STE(A)M εκπαίδευση (Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Τέχνες, Επιστήμη των Μηχανικών και Μαθηματικά), οι οποίες θα είναι οι μέλλουσες γυναίκες με καριέρα στην συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Το έργο βασίζεται κυρίως στη μάθηση, με έμφαση στην επίλυση προβλημάτων, με δημιουργία εκπαιδευτικών μεθόδων, ώστε μέσω της συνεργασίας και της πρακτικής να οδηγήσει μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, να ολοκληρώσουν τις θεματικές του έργου και να επιλύσουν προβλήματα. Υπερβαίνοντας το κλασικό εκπαιδευτικό σύστημα οι δράσεις του έργου μπορούν να ξεπεράσουν το κενό και τις γνώσεις των μαθητριών και των μαθητών και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των εργασιακών τους δεξιοτήτων.

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Αποτέλεσμα του πρώτου παραδοτέου του έργου ήταν η καταγραφή των απόψεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων STEAM. Στην συνέχεια, σε συνεργασία με το νηπιαγωγείο «Άκατα Μάκατα» στη Λάρισα τον Δεκέμβριο του 2018, υλοποιήθηκε ένα workshop με μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας με σκοπό να ανιχνεύσει την ανισότητα των δύο φύλων καθώς και τα στερεότυπα που υπάρχουν ανάμεσα στους μαθητές και/ή στο σχολικό περιβάλλον από μικρή ηλικία. Το έργο στη συνέχεια του έχει σκοπό να υποστηρίξει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν την ισότητα των φύλων, με ένα πολυδιάστατο και καινοτόμο τρόπο.

Σχετικό Άρθρο:  Εκπαίδευση στην συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Horizon 2020

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα: https://www.facebook.com/ESteamErasmusProject/

Gallery φωτογραφιών:

Workshop στο νηπιαγωγείο «Άκατα-Μάκατα» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου E-STEAM!

Related Posts