Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Webinar – Τρόπος παρουσίασης με δυνατότητα αλληλεπίδρασης των παρουσιαστών με τους συμμετέχοντες σε πραγματικό χρόνο

Το έργο Erasmus + «Promoting Webinar-Based Education in Southeast Europe» στο οποίο συμμετέχει σαν ετάιρος το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, επικεντρώνεται στην προώθηση της χρήσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατά την τελική διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σκοπίων της ΠΓΔΜ, από τις 16 έως τις 17 Μαρτίου, οι εταίροι από τη Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και την Ελλάδα συζήτησαν για την τελική πορεία του έργου. Για του επόμενους τρείς μήνες (Μάρτιο-Απρίλιο-Μάϊο), κάθε εταίρος θα δώσει την ευκαιρία σε 120 οργανισμούς, στις χώρες των εταίρων, να συμμετάσχουν στα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια που στοχέυουν στην προώθηση χρήσης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε όλους τους τομείς.

Ως αποτέλεσμα, ο συμμετέχοντας κάθε οργανισμού θα έχει λάβει γνώση πάνω σε ποικίλα θέματα. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθώς και οι τίτλοι των Webinars θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Webinar – Τρόπος παρουσίασης με δυνατότητα αλληλεπίδρασης των παρουσιαστών με τους συμμετέχοντες σε πραγματικό χρόνο

Related Posts