Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Triple E-dge: ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω Serious Gaming

Η εκπαίδευση έχει πια προχωρήσει από τα τετριμμένα μοντέλα και πρότυπα. Αυτό γίνεται όχι μόνο γιατί οι μαθητές, οποιαδήποτε ηλικία και να έχουν, εκδηλώνουν πια άλλες προτιμήσεις μάθησης και μελέτης, αλλά και γιατί οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει τα οφέλη των εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας. Όντας και οι ίδιοι άτομα που βιώνουν την τεχνολογία από πρώτο χέρι, βλέπουν ότι δεν μπορούν παρά να προσαρμοστούν με τα καινούργια δεδομένα. Έτσι, η διδασκαλία έχει αρχίσει να γίνεται διαδραστική, να λαμβάνει υπόψη της τόσο το προφίλ και τις ανάγκες, όσο τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των μαθητών και να τους ωθεί σε μια εν γένει ενεργό συμμετοχή, αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα της ανεξαρτησίας στην μάθηση και την επιθυμία προσωπικής ανάπτυξης.

Το έργο “Triple E-dge: entrepreneurship, employability and entrerprising in a digital and gaming environment” έχει στηριχτεί και σε αυτήν ακριβώς την ιδέα, ότι δηλαδή η εκπαίδευση πρέπει να διαφοροποιηθεί για να είναι αποτελεσματική. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται στην δυσαναλογία που υπάρχει ανάμεσα στη ζήτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στον επιχειρηματικό κόσμο και στην ύπαρξή τους ανάμεσα στους νέους αυτού του τομέα. Γι’ αυτό το έργο έχει σκοπό, αφού πρώτα εντοπίσει τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται και τονίσει τους συσχετισμούς που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές και την αγορά εργασίας, θα δημιουργήσει τέσσερα σοβαρά παιχνίδια όπως ονομάζονται (serious games), τα οποία θα στοχεύουν στην ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων.

Σχετικό Άρθρο:  Horizon 2020: Δίοδος για φοιτητές, ερευνητές και επιστήμονες

Πιο συγκεκριμένα, τα σοβαρά παιχνίδια γενικά αναφέρονται σε παιχνίδια που αναπτύσσονται για κάποιο άλλο σκοπό και όχι για καθαρή ψυχαγωγία όπως συμβαίνει με τα συμβατικά παιχνίδια. Έτσι, ο μαθητευόμενος μπορεί να πάρει πληροφορίες και να αναπτύξει δεξιότητες παίζοντας, κάτι που κάνει τη διαδικασία μάθησης πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Ακόμα, στο πλαίσιο του έργου και προκειμένου να υπάρχει επιβράβευση αλλά και απόδειξη για την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων, θα αναπτυχθεί και σύστημα διακριτικών (open badges), έτσι ώστε αυτή η γνώση να περιλαμβάνει κι ένα είδος αναγνώρισης που θα μπορεί να συμπεριληφθεί στο βιογραφικό.

Το έργο “Triple E-dge: entrepreneurship, employability and entrerprising in a digital and gaming environment” θα έχει διάρκεια τρία χρόνια, ενώ η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Μπρυζ του Βελγίου στις 8 και 9 Νοεμβρίου. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ιν.Αν.Επ.) θα συνεργαστεί με εταίρους από την Αγγλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του έργου. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2018 στο Πλίμουθ της Αγγλίας.

Triple E-dge: ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω Serious Gaming

Related Posts