Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το Online μάθημα με βάση το παιχνίδι του έργου Open Mind είναι πλέον διαθέσιμο!

Το Open Mind αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Erasmus+ έργο, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου online εκπαιδευτικού μαθήματος με βάση το παιχνίδι, με κύρια ομάδα-στόχο τις γυναίκες.

Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από την στιγμή που 8 οργανισμοί από την Βουλγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία και Αγγλία ένωσαν τις δυνάμεις τους ώστε να δημιουργήσουν μια καινοτόμα εμπειρία μάθησης για άτομα που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Στους 12 πρώτους μήνες οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν το βασικό παραδοτέο του έργου – ένα online μάθημα το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και την gamified πλατφόρμα  μέσω της οποίας θα είναι διαθέσιμο το μάθημα.

Στην εταιρικότητα του έργου περιλαμβάνονται οι οργανισμοί: VUZF Πανεπιστήμιο, Business Foundation for Education και 11235 Ltd από την Βουλγαρία, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο του Lodz από την Πολωνία, το Πανεπιστήμιο Titu Maioerescu από την Ρουμανία και το Πανεπιστήμιο του Sheffield από την Αγγλία.

Σχετικό Άρθρο:  Χρήση εργαλείων σχεδίασης webinar για αποτελεσματική συνεργασία στο διαδίκτυο

2η Διακρατική Συνάντηση στο Πανεπιστήμιο του Lodz, 18 Μαΐου 2017

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 8 ενότητες με συνολική διάρκεια 75 ωρών (3 βαθμούς ECTS).

1. Εισαγωγή στην κοινωνική οικονομία & επιχειρηματικότητα
2. Διοίκηση επιχειρήσεων
3. Νομικό πλαίσιο
4. Επιχειρηματικός Καμβάς
5. Μάρκετινγκ κοινωνικών επιχειρήσεων
6. Εξασφαλίζοντας το απαιτούμενο κεφάλαιο
7. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου
8. Πως να υλοποιήσετε projects κοινωνικής οικονομίας

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι θα έχουν διαθέσιμη μια συλλογή 50 βέλτιστων πρακτικών γυναικείας κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Στο υλικό του έργου συμπεριλαμβάνονται επίσης η βασική δομή του εκπαιδευτικού υλικού (Syllabus) καθώς και ένας οδηγός για εκπαιδευτές. Όλο το υλικό έχει μεταφραστεί στις αντίστοιχες γλώσσες και περισσότεροι από 60 εκπαιδευτές έχουν ήδη εκπαιδευτεί ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους ωφελούμενους του έργου.

Тraining of trainers in the Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria

Η gamified πλατφόρμα θα είναι σύντομα διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του έργου http://open-mind-project.eu στα Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγάρικα, Πολωνικά και Ρουμάνικα.

Τα στοιχεία του παιχνιδιού (αποστολές, διάφορα επίπεδα, βραβεία, συνεργασία και διασκέδαση) δημιουργούν ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον μέσα από το οποίο οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση.

Σχετικό Άρθρο:  Κοινωνική επιχειρηματικότητα για γυναίκες και μαθητές

Μέχρι το τέλος του 2017 το online μάθημα θα δοκιμαστεί με την συμμετοχή 120 ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν μέσω των εκδηλώσεων Open Mind Workshops που θα λάβουν χώρα τον Φεβρουάριο του 2018.

Θέλετε και εσείς να μάθετε παίζοντας?

Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο τον Μάρτιο του 2018. Κάνετε like στο επίσημο προφίλ του έργου στο Facebook και ενημερωθείτε!

Το Online μάθημα με βάση το παιχνίδι του έργου Open Mind είναι πλέον διαθέσιμο!

Related Posts