Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το ΙΝΑΝΕΠ στηρίζει τις επιχειρηματικές προσπάθειες των γυναικών της Βερδικούσιας

Εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συναντήθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου με γυναίκες της Βερδικούσιας, προκειμένου να τις στηρίξουν στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο συνολικό υποστηρικτικό πλαίσιο που το Ινστιτούτο παρέχει στις γυναίκες που έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν μια επιχείρηση, μέσω της οποίας θα παρασκευάζουν και θα πωλούν τοπικά προϊόντα. Η συνάντηση έδωσε τη δυνατότητα για μια γόνιμη συζήτηση, στην οποία αναλύθηκαν τα προϊόντα που πρόκειται να παράγει ο συνεταιρισμός, η διαδικασία παραγωγής, αλλά και έγινε διερεύνηση για τον χώρο που θα στεγάσει τις δραστηριότητές τους.

Το έργο «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» (Α’ και Β’ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Δικαιούχος είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)»

 

Το ΙΝΑΝΕΠ στηρίζει τις επιχειρηματικές προσπάθειες των γυναικών της Βερδικούσιας

Related Posts