Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

To INANEΠ παρέχει συμβουλευτική σε γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια συνεταιριστική επιχείρηση

Συνεργάτες του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συναντήθηκαν με γυναίκες της ευρύτερης περιοχής της Βερδικούσιας Ελασσόνας και συζήτησαν μαζί τους τη δυνατότητα δημιουργίας γυναικείων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με προσανατολισμό στα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2015 στα πλαίσια του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality» που υλοποιεί το Ινστιτούτο έδωσε τη δυνατότητα για μια γόνιμη συζήτηση με τις ενδιαφερόμενες γυναίκες, καθώς έλυσε τις απορίες τους και παρουσίασε τη δυναμική που αυτού του είδους οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν για τις γυναίκες της υπαίθρου.

 


 


Το έργο «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» (Α’ και Β’ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Δικαιούχος είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)»

 

To INANEΠ παρέχει συμβουλευτική σε γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια συνεταιριστική επιχείρηση

Related Posts