Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας πιστοποιήθηκε με ISO 9001

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008  για το  Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας του.

Η πιστοποίηση αφορά την Ανάληψη, Διαχείρηση και Υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Εκπαιδευτικού Έργου.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας πιστοποιήθηκε με ISO 9001

Related Posts