by Institute of Entrepreneurship Development iED

Το 9ο Συνέδριο Blue Sea Land

Το 9ο Συνέδριο «Blue Sea Land» λαμβάνει χώρα από 22-25 Οκτωβρίου 2020. Το «Blue Sea Land» είναι ένα εγχείρημα στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ χωρών της Μεσογείου, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Ο στόχος του συνεδρίου είναι η ενδυνάμωση της διπλωματικής, επιστημονικής και οικονομικής συνεργασίας. Το Συνέδριο εστιάζει κυρίως στη Μεσόγειο, αλλά φτάνει έως και τις χώρες που συνορεύουν με τον Ινδικό ωκεανό.

Ακολουθώντας τις οδηγίες υγείας και ασφάλειας, οι φετινές εκδηλώσεις γίνονται για πρώτη φορά εξ’ ολοκλήρου ψηφιακά. Παρόλα αυτά, η πλήρης ψηφιοποίηση του συνεδρίου ενισχύει την συμμετοχή σε διαφορετικές εκδηλώσεις, ενώ προωθεί και την ψηφιακή αλληλεπίδραση. Έτσι, οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν ευκολότερα σε περισσότερες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή καταξιωμένων ακαδημαϊκών, οικονομολόγων και διπλωμάτων. Επίσης, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας για την δικτύωση των επιχειρήσεων. Σκοπός του συνεδρίου είναι η δημιουργία ενός δικτύου που επιτρέπει τη διάχυση της τεχνογνωσίας, των εμπειριών και την εύρεση λύσεων σε διάφορα προβλήματα.

Το Πρόγραμμα HELIOS

Το HELIOS είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Ένωση υπό την αιγίδα του «ENI CBC Med». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Διασυνοριακής Συνεργασίας (CBC) που υλοποιήθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ENI) και περιλαμβάνει 14 χώρες της Μεσογείου. Στόχος του κόμβου είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και η αντιμετώπιση κοινών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Ένα κοινό πρόβλημα στις Μεσογειακές χώρες είναι τα υψηλά ποσοστά των νέων «Εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης» (NEETs) και η αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Το έργο HELIOS προτείνει την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών ώστε να περιλαμβάνει μαθήματα δεξιοτήτων που εστιάζουν στην Μπλε και Κυκλική Oικονομία (BaCE). Ο τομέας BaCE αναγνωρίστηκε ως ο τομέας με τη μεγαλύτερη προοπτική για την οικονομική ανάπτυξη των NEET στην Μεσόγειο. Η προτεινόμενη εκπαίδευση περιλαμβάνει coaching για soft skills, mentorship και τη δημιουργία εργαλείων και μεθοδολογιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Η Συνεισφορά του Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η καλλιέργεια των ιδεών της κυκλικής οικονομίας και της καινοτομίας από νεαρή ηλικία θα οδηγήσει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των νέων. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας αντιτίθεται στην ιδέα της γραμμικής οικονομίας, που βασίζεται στο μοντέλο παραγωγής «λήψης, παραγωγής, απόρριψης».

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας πιστεύει ότι ορισμένα αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά στους νέους τους καθιστούν την ιδανική ομάδα-στόχο. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέου, η περιβαλλοντική τους συνείδηση, το ενδιαφέρον τους για την καινοτομία και επιθυμία τους για αυτοαπασχόληση.

Η στοχευμένη κατάρτιση στον τομέα της BaCE θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας σχετικές με το περιβάλλον, θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα και θα εξαλείψει τα εμπόδια εργασίας που αντιμετωπίζει τη νεολαία. Για να καταστήσει αυτήν εκπαίδευση ελκυστικότερη στους νέους, το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης προτείνει συγκεκριμένα εργαλεία και μεθόδους. Πρώτον, υπάρχει η ανάγκη εφαρμογής της έννοιας του gamification καθολικά σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό καταλάβουν οι νέοι γιατί θα τους ενδιέφερε η εκπαίδευση στους συγκεκριμένους τομείς. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε  σε συγκεκριμένα πρακτικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης τους και να τονίσουμε τη συνάφεια του BaCE με τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος που τους ενδιαφέρει. Τέλος, προτείνεται η εκπαίδευση αυτή να γίνει από κάποιον mentor και με τη χρήση μελετών περίπτωσης (case studies).  

Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να συμμετέχουμε στην κοινοπραξία του έργου “enHancing thE sociaL Inclusion Of neetS“. Aποτελεί δέσμευση για εμάς η υποστήριξη των δράσεων του έργου HELIOS και προσβλέπουμε στον ισχυρό κοινωνικό του αντίκτυπο.

Τελευταία Νέα

Εκδήλωση – Η Αγορά Εργασίας και...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) σας προσκαλεί στη δωρεάν online εκδήλωση με τίτλο "Η αγορά Εργασίας και η Ισότητα των Φύλων", την...

Εκδήλωση – Tα Εμπόδια Εύρεσης Εργασίας...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) σας προσκαλεί στη δωρεάν online εκδήλωση με τίτλο "Εμπόδια στην Εύρεση Εργασίας των Γυναικών: Τρόποι Αντιμετώπισης", την...

Οδηγός κοινωνικής επιχειρηματικότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πολύ σημαντική σήμερα. Όλο και περισσότεροι νέοι σε όλη την Ευρώπη δεν γνωρίζουν τις ρίζες τους...

Digitize Entreprise – Εργαλειοθήκη και Εγχειρίδιο...

Η Εργαλειοθήκη Νέων Επαγγελματιών είναι η πρώτη σειρά εργαλείων εικονικής μάθησης που στοχεύουν i) στην αύξηση της επιχειρηματικής ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων...

YEAH Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητα σας προσκαλεί στο Δωρεάν Online Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Erasmus+ έργου “ΥΕΑΗ:...