Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Τι γνωρίζετε για το Ιντερνετ της Ενέργειας; Μοιραστείτε το μαζί μας!

Τι γνωρίζετε για το ‘Ιντερνετ της Ενέργειας (Internet of Energy-ΙοΕ); Ή το Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things-ΙοΤ); Όποια και να είναι η απάντηση, αυτό το ερωτηματολόγιο είναι για εσάς!

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου “IoE-EQ: Internet of Energy – Education and Qualification”, μέσω της παρούσας έρευνας, που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε Ιταλία, Λιθουανία, Γερμανία, Ισπανία και Πορτογαλία, σκοπεύει να εντοπίσει τις ανάγκες της αγοράς όσον αφορά το ΙοΕ, δηλαδή κατά πόσο είναι διαδεδομένο και κατά πόσο χρησιμοποιείται στη χώρα μας, ποιοι τομείς επωφελούνται ήδη αλλά και ποιοι μπορούν να επωφεληθούν στο μέλλον.

Η έρευνα απευθύνεται κυρίως σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ασχολούνται άμεσα ή και έμμεσα με την ενέργεια, τη μεταφορά και τη διανομή της. Παρ’ όλ’ αυτά, είναι ανοιχτή και σε άτομα που ενδεχομένως να μην έχουν πολλές σχετικές γνώσεις ή να μην χρησιμοποιούν (ακόμα) το ΙοΕ στο επάγγελμα τους. Έτσι, θα μπορέσουμε να εξετάσουμε πιο σφαιρικά τις μελλοντικές αλλά και τις υπάρχουσες ανάγκες της αγοράς, όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση πάνω σε αυτήν την πρωτοποριακή τεχνολογία.

Σχετικό Άρθρο:  Έρευνα: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Νέοι

Έτσι, οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε τις ανάγκες σε δεξιότητες και ικανότητες εργαζομένων και εκπαιδευτών. Γι’ αυτό και η συνεισφορά σας είναι άκρως σημαντική σε αυτήν την έρευνα που δε θα σας πάρει πάνω από 10 λεπτά!

Βρείτε την έρευνα εδώ ενώ μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του στην ιστοσελίδα μας!

Σας ευχαριστούμε!

Τι γνωρίζετε για το Ιντερνετ της Ενέργειας; Μοιραστείτε το μαζί μας!

Related Posts