Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Τι γνωρίζετε για τα ψηφιακά εμβλήματα (open badges); Μοιραστείτε το μαζί μας!

Τί είναι τα ψηφιακά εμβλήματα, περισσότερο γνωστά ως open badges

Αποτελούν γραφικά τεκμήρια τα οποία «πιστοποιούν» την απόκτηση κάποια δεξιότητας, την επίτευξη κάποιου στόχου ή την επιτυχή ολοκλήρωση κάποια δραστηριότητας. Καθώς είναι διαδραστικά, γίνονται μέρος του ψηφιακού σας βιογραφικού σημειώματος και μεταβάλλονται ανάλογα με νέες γνώσεις και ικανότητες που μπορεί να αποκτούνται μέσα σε κάποιο εκπαιδευτικό, μη εκπαιδευτικό ή και επαγγελματικό περιβάλλον. Τα ψηφιακά εμβλήματα εκδίδονται από οργανισμούς, προγράμματα, πανεπιστήμια κτλ που, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν ακολουθήσει την απαραίτητη διαδικασία και έχουν αποκτήσει αυτήν την ιδιότητα.

Badges

Πηγή: https://openbadges.org/get-started/earning-badges/

Τί γνωρίζετε εσείς για τα ψηφιακά εμβλήματα;

Στο πλαίσιο του έργου Triple E-dge, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  εξετάζουμε τα ψηφιακά εμβλήματα (open badges) και κατά πόσο μπορούν να ενσωματωθούν ακόμα πιο ενεργά στη διαδικασία «αναγνώρισης» δεξιοτήτων. Έτσι, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να χαρτογραφήσουμε την υπάρχουσα γνώση για τα ψηφιακά εμβλήματα και τις μελλοντικές ανάγκες που θα μπορούσαν να εξυπηρετούν. Η συμβολή σας θα ήταν πολύτιμη!

Σχετικό Άρθρο:  Οδηγός χάρτης εξισορρόπησης δεξιοτήτων

Συμμετέχετε στο Ερωτηματολόγιο 1 αν είστε εργοδότης, καθηγητής, εκπαιδευτής κτλ. ή στο Ερωτηματολόγιο 2 αν είστε φοιτητής, σπουδαστής, εκπαιδευόμενος κτλ. και βοηθήστε μας να εντοπίσουμε υπάρχουσες ανάγκες και να σχεδιάσουμε τις επόμενες Triple E-dge δραστηριότητες!

Τι γνωρίζετε για τα ψηφιακά εμβλήματα (open badges); Μοιραστείτε το μαζί μας!

Related Posts