Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Θέσεις εθελοντικής εργασίας στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων!

Ενδιαφέρεσαι να εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου, αποκτώντας εμπειρία σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον?

Ενδιαφέρεσαι να αναπτύξεις και να εμπλουτίσεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητές?

Ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις εργασιακή εμπειρία σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο όπως η υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων?

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την πόλη της Λάρισας και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 • Έρευνα και ανάπτυξη καινοτομίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας
 • Υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων ERASMUS+, COSME, GROWTH, JUSTICE, REC, H2020, AMIF, INTERREG MED κ.α.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητούμε 5 άτομα για εθελοντική εργασία.

Υπό προϋποθέσεις, δύναται να εξεταστεί και η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εθελοντικής εργασίας.

Μετά το πέρας της εθελοντικής εργασίας, θα δοθεί σχετικό επίσημο πιστοποιητικό εθελοντικής εργασίας αναγνωρισμένο και με εφαρμογή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθήκοντα

 • Συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζεται ο φορέας μας σε χώρες της Ευρώπης
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που υλοποιούνται στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζεται ο φορέας μας σε χώρες της Ευρώπης
 • Συμμετοχή σε έρευνες πεδίου (field research) που υλοποιούνται στο πλαίσιο των έργων
 • Ανάπτυξη έρευνας γραφείου σε διάφορες θεματικές ενότητες
 • Υποστήριξη για την οργάνωση και υλοποίηση θεματικών εκδηλώσεων και ημερίδων
 • Μεταφράσεις κειμένων
Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν σεμινάριο για νέους άνεργους απο το ΙΝΑΝΕΠ

 

Το ιδανικό προφίλ του/της υποψήφιου/ας περιλαμβάνει:

 • Ιδανικά, εκπαιδευτικό υπόβαθρο (πτυχίο ή συνεχιζόμενες σπουδές) στους εξής κλάδους:
  • Οικονομικά
  • Διοίκηση επιχειρήσεων
  • Κοινωνικές επιστήμες
  • Πληροφορική
  • Μάρκετινγκ
  • Ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Άριστες γνώσεις Αγγλικών (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Διαθεσιμότητα και δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ένταξη και εργασία σε μια δυναμική ομάδα
 • Ηλικία: 21-29 ετών

 

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών

30 Απριλίου 2019. Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση projects@ied.eu (Θέμα email: Μητρώο Εθελοντών 2019)

Τόπος εργασίας

Λάρισα, Ελλάδα

Εξ’ αποστάσεως

Θέσεις εθελοντικής εργασίας στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων!

Related Posts