Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Θεματικό εργαστήρι με θέμα «Προγράμματα και εργαλεία για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το θεματικό εργαστήρι με θέμα «Προγράμματα και εργαλεία για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων» που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΘΕΒ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν Προγράμματα και Εργαλεία για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν ευκαιρίες χρηματοδότησης για ΜΜΕ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, όπως το Πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ – Νέος κύκλος», οι ευκαιρίες χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» οι υπηρεσίες για την έρευνα και την καινοτομία αλλά και το πρόγραμμα Κοινωνική Πρόκληση 5 με θέμα: «Κλιματική δράση, Περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες».

Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση Προγράμματα και εργαλεία για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων του Προέδρου του ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. κ. Βασιλειάδη Αναστάσιου.

Θεματικό εργαστήρι με θέμα «Προγράμματα και εργαλεία για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων»

Related Posts