Το ΙΝΑΝΕΠ

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

…δημιουργώντας ένα σταθερό βιώσιμο περιβάλλον!

Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
Ηρώων Πολυτεχνείου 169, 41223 Λάρισα
Τηλ./ Fax: 2410626943
E-mail: info@entre.gr
Website: http://www.entre.gr

iso

 

H επιχειρηματικότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης των οικονομιών όλων των χωρών του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθώντας την ιδέα της επιχειρηματικότητας στα κράτη μέλη της, ενισχύει πολλές προσπάθειες μέσα από τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που δημοσιεύει. Παρ΄ όλες όμως τις προσπάθειες το επιχειρηματικό πνεύμα είναι ασταθές σε όλη την Ευρώπη εμφανίζοντας έλλειμμα επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος και την ανάπτυξης της έρευνας στην επιχειρηματικότητα κινείται και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας. Το Ινστιτούτο είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική και μη Κυβερνητική Οργάνωση, ιδρύθηκε το 2005, και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα .

 

Το Όραμα μας

Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προωθεί την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις με αυτές, την κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το όραμά μας είναι ανθρωποκεντρικό και βασικό μέλημά μας είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης κυρίως σε άτομα ευπαθών ομάδων προκειμένου να βελτιώσουν την θέση τους στην κοινωνία και να ενσωματωθούν ευκολότερα σε αυτή. Επιπλέον βασικό μέλημά μας είναι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η υποβοήθηση στην δημιουργία περιβαλλοντικής κουλτούρας.

 

Πρωτοβουλίες

 • Πόλεις για την ειρήνη και την Δημοκρατία στην Ευρώπη. Έργο Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη – Προωθώντας τη φωνή των νέων
 • Καταγραφή της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία – Ετήσια έκθεση
 • Έκδοση ελληνικού ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) με τίτλο ΕΠΙΧΕΙΡΩ
 • Έκδοση αγγλικού ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) με τίτλο Info Exchange

 

Στόχοι Κοινωνικής Ανάπτυξης

 • παροχή αναπτυξιακής και τεχνικής βοήθειας κυρίως σε δράσεις που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
 • ενδυνάμωση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και η καταστολή των διακρίσεων
 • προώθηση της εθελοντικής προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης
 • προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου των μειονεκτούντων τμημάτων του πληθυσμού

 

Στόχοι Οικονομικής Ανάπτυξης

 • η προώθηση της φιλοσοφίας και των αρχών της επιχειρηματικότητας
 • η υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών
 • υποβοήθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • υποβοήθηση της ποιοτικής βελτίωσης και ποσοτικής αύξησης της ανταποκρισιμότητας των επιχειρήσεων στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές, προγράμματα και δράσεις που τις αφορούν
 • ανάπτυξη δράσεων σε όλους του τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων, καθώς και στο διαδίκτυο, στις νέες τεχνολογίες και στην ανάπτυξη και προώθηση κάθε είδους επιχειρηματικών συνεργασιών

 

Ομάδα Στόχος

 • Γυναίκες
 • Άνεργοι
 • Επιχειρηματίες – Αυτοαπασχολούμενοι
 • Ευπαθείς ομάδες
 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς
 • Περιφέρειες, ΟΤΑ
 • Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί φορείς
 • Ευρύ κοινό

 

Υλικό Δημοσιότητας

Μέσα Υλοποίησης

 • Συμβουλευτική
 • Μελέτες – Έρευνες
 • Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων
 • Συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού
 • Αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου
 • Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ
 • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα

 

Απολογισμοί

 

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι μέλος:

 • του Ευρωπαϊκού Δικτύου Alda (Association of the Local Democracy Agencies)
 • της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας.
 • του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh
 • του Παγκόσμιου Δικτύου Πληροφόρησης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRIN—Child Rights Information Network)
 • του Δικτύου των ΜΚΟ “Εθελοντικό Ταμείο Ζωής”, που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ανάγκη της εθελοντικής αιμοδοσίας
 • του Εθνικού Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τομέα  Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

 

Infographics


Το ΙΝΑΝΕΠ