Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Swirl- Αποκτώντας εργασιακή εμπειρία

Το ποσοστό ανεργίας των νέων εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό στην ΕΕ, με ποσοστό άνω του 22%, χωρίς ενδείξεις για προοπτικές βελτίωσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Αυτό είναι ένα κοινό ζήτημα σε όλες τις χώρες-εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SWIRL. Υπάρχει ανάγκη να ανανεωθεί το ενδιαφέρον των εργαζομένων και των υπαλλήλων προς μια δυναμική και θετική στάση απέναντι στις δυνατότητες της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, των δεξιοτήτων δικτύωσης και μιας ενεργού στάσης.

Η εκπαίδευση των νεών προκειμένου να αναλάβουν πρωτοβουλία και να διερευνήσουν τις ευκαιρίες  των δικτύων τους, αντί να περιμένουν τους άλλους να αναλάβουν πρωτοβουλία, θα αυξήσει την απασχολησιμότητα. Το SWIRL καλείται να ανταπεξέλθει στην ανάγκη αυτή εστιάζοντας στην ανάληψη εταιρικών εργασιών από μαθητές. Επιπλέον, το SWIRL μετατρέπει το προσωπικό δίκτυο των νέων σε επαγγελματικό. Η δημιουργία ενός επαγγελματικού δικτύου για τους νέους αυξάνει την απασχολησιμότητα τους.

swirl

Το πρόγραμμα θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές των ΚΕΚ να αλλάξουν τη νοοτροπία τους όσον αφορά την παραδοσιακή μάθηση και να αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες, παρόμοια με τους μαθητές τους.

Σχετικό Άρθρο:  Επαγγέλματα και κλάδοι με προοπτικές στην Ελλάδα της κρίσης

Το έργο “SWIRL: Αποκτώντας εργασιακή εμπειρία!” έχει ως στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των νεών για τη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή αυξάνοντας το αίσθημα ευθύνης τους, τις δεξιότητες δικτύωσης, την επιχειρηματική νοοτροπία και την ενεργό στάση..

Κατά την 4η διακρατική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα στις 21 Μαρτίου 2019, οι εταίροι του έργου από την Φινλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Αγγλία και το Βέλγιο συζήτησαν και συμφώνησαν για τις σημαντικότερες διαδικασίες που θα υλοποιήσουν κατά την διάρκεια του τριετούς έργου ώστε να διασφαλίσουν ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Το επόμενο βήμα του έργου είναι η σύνταξη του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που οι χρειάζονται οι νέοι σχετικά με την εργασία.

Swirl- Αποκτώντας εργασιακή εμπειρία

Related Posts