Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες μετανάστες

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.) στα πλαίσια του έργου «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης και με τη συμμετοχή εταίρων από την Ιταλία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Αγγλία διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες μετανάστες.

Τα σεμινάρια θα ασχοληθούν με διάφορες θεματικές, όπως:

  1. Μάθηση της Ελληνικής γλώσσας
  2. Κηπουρική και αγροτικές δραστηριότητες στην πόλη
  3. Ελληνική και Ευρωπαϊκή κουζίνα
  4. Η ζωή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  5. Επιχειρηματικότητα

Τα διαδραστικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από έμπειρους εκπαιδευτές στους χώρους του ΙΕΚ Open Mellon στο κέντρο της Λάρισας και θα είναι  επικεντρωμένα στα ενδιαφέροντα των γυναικών ενώ θα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εξάσκηση. Οι συμμετέχουσες πρέπει:

  • Να είναι γυναίκες μετανάστες ή πρόσφυγες
  • Να είναι άνω των 18
  • Να έχουν όρεξη να μάθουν, να κοινωνικοποιηθούν και να μυηθούν σε νέα ενδιαφέροντα.
Σχετικό Άρθρο:  Εκδήλωση για δράσεις ενίσχυσης απασχολησιμότητας στο εξωτερικό

 Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης το οποίο αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2018 και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Παρακάτω, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος online.

Περισσότερες πληροφορίες: +30 2410626943 ή στο projects@ied.eu με θέμα «Σεμινάριο URBAGRI4WOMEN»
Υπ. Επικοινωνίας: Άννα Κορωνιώτη


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Από που μάθατε για το σεμινάριο;

Συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες μετανάστες

Related Posts