Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Συμμετέχετε στο ερωτηματολόγιο και επιλέξετε τις Triple E-dge δεξιότητες!

Ποιες δεξιότητες σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε τις λέξεις «επιχειρηματικότητα» ή «απασχολησιμότητα» ή «δημιουργικό πνεύμα»; Περιμένουμε και τη δική σας γνώμη!

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου “Triple E-dge – Entrepreneurship, employability and enterprising in a digital and gaming environment”, πραγματοποιεί την παρακάτω έρευνα, ταυτόχρονα με το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και την Ολλανδία, προκειμένου να εντοπιστούν οι πιο σχετικές δεξιότητες όσον αφορά τις παραπάνω έννοιες. Τί χρειάζεται να έχει ένας εργαζόμενος για να βελτιώσει τις ηγετικές ή τις επικοινωνιακές του ικανότητες; Είναι η αυτοπεποίθηση πιο σημαντική από την ενσυναίσθηση, ή η αναλυτική σκέψη πιο χρήσιμη από τη δημιουργική;  Μπορείτε να συμμετέχετε, οποίος και να είναι ο τομέας δραστηριοποίησής σας, καθώς το ερωτηματολόγιο αφορά εν γένει την αγορά εργασίας και όχι κάποιον συγκεκριμένο κλάδο, ενώ οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε χρήσιμα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δε θα σας πάρει περισσότερο από 5 λεπτά! Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας και θα τύχουν της αντίστοιχης εμπιστευτικότητας.

Σχετικό Άρθρο:  Ημερίδα με θέμα “Startups - Από την ιδέα στην υλοποίηση”

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας!

Συμμετέχετε στο ερωτηματολόγιο και επιλέξετε τις Triple E-dge δεξιότητες!

Related Posts