by Institute of Entrepreneurship Development iED

Συγγραφή πρότασης για το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο (ERC)

Η προηγμένη έρευνα είναι σίγουρα προτεραιότητα για κάθε νέο, ταλαντούχο επιστήμονα. Εάν σαν επιστήμονας έχετε ήδη κάνει εξαίρετη δουλειά στον τομέα της έρευνας υπό έλεγχο, πιστεύετε ότι έχετε αρκετή εμπειρία για να ξεκινήσετε να δουλεύετε ανεξάρτητα και έχετε την δυνατότητα να γίνετε αρχηγός μιας ερευνητικής ομάδας, τότε οι επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) είναι κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει.

Εάν είστε επιστήμονας και θέλετε να χτίσετε μια καριέρα ερευνητή αλλά δεν ξέρετε πώς να πάρετε την επιχορήγηση του ERC τότε θα πρέπει να σκεφτείτε την πιθανότητα κάποιου ανάλογου εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι επιχορηγήσεις του ERC δεν είναι εύκολα προσβάσιμες χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, ακόμα και για τους πιο λαμπρούς επιστήμονες/ερευνητές. Χρειάζεται η τεχνική γνώση πάνω στο πώς να γραφτεί μια πρόταση για μια τέτοια επιχορήγηση.

Αυτό είναι λοιπόν ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μέσω ενός σωστού, επαγγελματικού προγράμματος εκπαίδευσης για το ERC. Μέσω ενός τέτοιου προγράμματος θα σας απαντηθούν σημαντικές ερωτήσεις όπως για παράδειγμα το ποιος μπορεί να είναι επιλέξιμος για μια τέτοια επιχορήγηση, τι τύπου προτάσεις εγκρίνονται συνήθως κ.τ.λ. Συγκεκριμένα, ένα σωστό πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να μπορεί να καλύψει τους τομείς που ακολουθούν:

  • Ποιος μπορεί να κάνεις αίτηση για επιχορήγηση από το ERC;
  • Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής μιας πρότασης;
  • Ποια είναι η κατάλληλη τοποθεσία για την εξέλιξη της έρευνας;
  • Τι είδους ερευνητική ομάδα πρέπει να επιλέξετε και πως;
  • Ποιο είναι το ποσό της επιχορήγησης;

Όταν κάποιος καλύψει, μέσω εκπαίδευσης, αυτούς τους τομείς, θεωρητικά έχει την γνώση και την τεχνογνωσία να αρχίσει να δουλεύει πάνω σε μια ερευνητική πρόταση για το ERC. Πως όμως θα σιγουρέψει κανείς ότι η πρόταση θα εγκριθεί; Το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να μπορεί να απαντήσει τέτοιες ερωτήσεις. Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτής θα πρέπει να μιλήσει για σημαντικά βήματα όπως:

  • Προσεκτικό διάβασμα όλων των επίσημων εγγράφων πριν την συγγραφή της πρότασης
  • Λήψη όλων των αναγκαίων πληροφοριών που χρειάζονται από τους οργανισμούς, πριν την διαδικασία υποβολής
  • Βήμα προς βήμα ανάλυση στην συγγραφή κάθε μέρους της πρότασης, με κύριο στόχο την εξοικείωση με το επίσημο έγγραφο
  • Η σημαντικότητα των προθεσμιών και πως αυτές λειτουργούν
  • Συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης

Η γνώση των κριτηρίων αξιολόγησης θα σας βοηθήσουν πολύ, καθώς θα μπορέσετε να βασίσετε την πρότασή σας πάνω σε αυτά. Αυτό και μόνο μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες σας για επιχορήγηση κατά την διάρκεια της αξιολόγησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν διαλέξετε το πρόγραμμα εκπαίδευσης για συγγραφή πρότασης με σκοπό την επιχορήγηση από το ERC, φροντίστε να έχετε να μάτια σας ανοιχτά για ένα πρόγραμμα το οποίο θα εξετάζει τα κριτήρια αξιολόγησης σε βάθος.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συγγραφής προτάσεων είναι απαραίτητα όσον αφορά τις προτάσεις για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Βρείτε το καλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μάθετε πώς να γράφετε μια λεπτομερέστατη πρόταση που σίγουρα θα επιχορηγηθεί.

Τελευταία Νέα

Στις εγκαταστάσεις της Exalco Α.Ε. για...

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων. Οι αισθητήρες αυτοί διαθέτουν στοιχεία μηχανικής μάθησης στο σύννεφο (Machine Learning), για την...

Το 9ο Συνέδριο Blue Sea Land

Το 9ο Συνέδριο «Blue Sea Land» λαμβάνει χώρα από 22-25 Οκτωβρίου 2020. Το «Blue Sea Land» είναι ένα εγχείρημα στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ...

Πρόσκληση Εκπαίδευσης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα E-STEAM

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε δασκάλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην πιλοτική δραστηριότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος που...

Η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα και...

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Innotrain, διοργανώθηκε τριήμερη online εκπαιδευτική δραστηριότητα για ευαισθητοποίηση και την επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα,...

Brainstorming: Γιατί είναι σημαντικό για τις...

Είναι σημαντικό να ξεκινάτε κάθε μέρα με ένα καλό πρόγραμμα εργασίας για το τι πρέπει να κάνετε, καθώς μπορεί εύκολα να σας...