Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Τουρκία στον άξονα της επιχειρηματικότητας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας υλοποιεί το έργο “Entrepreneurial Development with European Dimension” στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Διαλόγου μεταξύ της Ευρώπης και της Τουρκίας για τον άξονα της επιχειρηματικότητας.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία στενών σχέσεων και υψηλού επιπέδου συνεργασιών μεταξύ της Τουρκίας και χωρών της ΕΕ μέσω του κοινωνικού διαλόγου για θέματα προώθησης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Οι προτεραιότητες του έργου είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο καθώς και η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων και άμεσα ενδιαφερόμενων οργανισμών και φορέων
  • Η αναγνώριση και προώθηση βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών
  • Η δημιουργία συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ άμεσα ενδιαφερόμενων Τουρκικών και Ευρωπαϊκών οργανισμών
  • Δημιουργία δικτύου μεταξύ αυτών των οργανισμών

Κατά την διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η οποία έλαβε χώρα στην πόλη Αϊδίνη της Τουρκίας στις 22 – 25 Μαρτίου 2016, οι εταίροι συντόνισαν τις επόμενες ενέργειες και δράσεις για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου.

Σχετικό Άρθρο:  5 Tips για να ανατρέψετε μία άδικη επιχειρηματική συμφωνία

Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα μεταφέρει την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει αναφορικά με την προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την βελτίωση της προώθησης των αντίστοιχων τουρκικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα και με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την υλοποίηση του έργου, θα διοργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων.

Στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Τουρκία στον άξονα της επιχειρηματικότητας

Related Posts