Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

StartUp Academy: Ανάπτυξη Διεθνούς Καινοτομίας Προώθησης και Περιβάλλοντος Υποστήριξης για πιθανούς νέους Startuppers!

Το StartUp Academy είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία αποτελούμενη από πέντε οργανισμούς που εκπροσωπούν πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Ισπανία).
Βασικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη και ενσωμάτωση ενός προγράμματος επιτάχυνσης για τους νέους με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στις αγροτικές περιοχές.

Αποτελέσματα του έργου

Με την υλοποίηση του έργου StartUp Academy, στοχεύαμε στην επίτευξη των ακόλουθων μακροπρόθεσμων στόχων:

  • Να εφοδιαστούν οι νέοι με επιχειρηματικές ιδέες με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να θέσουν τις ιδέες τους στην πράξη.
  • Τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των νέων με την παροχή ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης που είναι ανοικτό, ευέλικτο και προσιτό από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
  • Την ευαισθητοποίηση των τοπικών, περιφερειακών ή / και εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής και των αρχών που είναι αρμόδιοι για την εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με τη σημασία της προώθησης της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα με μια προοπτική διά βίου μάθησης.
  • Μέσα από τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στις επιχειρήσεις, των επενδυτών και των εν δυνάμει καινοτόμων στις δραστηριότητές μας, είχαμε την πρόθεση να ενεργήσουν ως ενδιάμεσοι οργανισμοί δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ αυτών των ενδιαφερόμενων ομάδων.
  • Την προώθηση επιχειρηματικών πρακτικών μεταξύ των μελλοντικών επιχειρηματιών.
Σχετικό Άρθρο:  Ηλεκτρονική πλατφόρμα SWIRL στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μπορείτε να βρείτε όλα τα αποτελέσματα του έργου και όλες τις δράσεις του στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://startupacademyproject.eu/en/

Προκειμένου να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του έργου ακόμα περισσότερο, οι εταίροι οργάνωσαν ορισμένες εκδηλώσεις στις χώρες τους, όπου παρουσίασαν στους νέους και σε τοπικούς φορείς το εκπαιδευτικό υλικό και την πλατφόρμα του έργου. Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι δράσεις του έργου, ο εταίρος από την Ελλάδα (το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας) διοργάνωσε στην περιοχή της Λάρισας, ημερίδα με θέμα «Startups: Από την ιδέα στην υλοποίηση», όπου οι εταίροι, οι νέοι και τοπικοί φορείς προσκλήθηκαν στην ημερίδα. Μπορείτε να δείτε κάποια μέρη από την ημερίδα παρακάτω.

Ημερίδα

Η ημερίδα με θέμα «Startups: Από την ιδέα στην υλοποίηση», έλαβε μέρος στην Λάρισα, στις 13 Φεβρουαρίου 2019. Κάθε εταίρος του έργου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους παρευρισκόμενους, τα αποτελέσματα του έργου. Μετά το πέρας της ημερίδας, όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν πλήρη αντίληψη για το έργο και για τα αποτελέσματα του. Επίσης, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και προθυμία για την πλατφόρμα του έργου και ενδιαφέρθηκαν να «τεστάρουν» τις γνώσεις τους σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Κατά την διάρκεια της ημερίδας, προσκλήθηκαν επίσης και κάποιοι νέοι επιχειρηματίες ώστε να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα στο κοινό, την οποία ανέπτυξαν μέσω της πλατφόρμας του έργου (http://athena.entre.gr/moojoo/course/view.php?id=38 ).

Σχετικό Άρθρο:  Συγκριτική μελέτη σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τα κίνητρα των νέων ενηλίκων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://startupacademyproject.eu/en/  ή τον λογαριασμό στο Facebook https://www.facebook.com/StartUpAcademyEU/  και επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια συλλογή φωτογραφιών της ημερίδας.

StartUp Academy: Ανάπτυξη Διεθνούς Καινοτομίας Προώθησης και Περιβάλλοντος Υποστήριξης για πιθανούς νέους Startuppers!

Related Posts