Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Σεμινάριο για τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) διοργανώνει εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου WORTHYouth Employment at the WORk Life Through LongTerm Employability Skills.Στο έργο συμμετέχουν  8 οργανισμοί από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ισπανία, την Βουλγαρία και την Ιταλία. Το έργο είχε σαν στόχο τον καθορισμό των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη μακροχρόνια απασχολησιμότητα των νέων, την ανάδειξη στρατηγικών κατάρτισης, την δημιουργία μεθοδολογίας κατάρτισης για τους εκπαιδευτές των νέων, την στήριξη των αναγκών ενός βιώσιμου και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 στις 17:30 στον χώρο του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED), Ηρώων Πολυτεχνείου 169, 4ος όροφος, 41223, Λάρισα.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το έργο, τα αποτελέσματα του και οι δράσεις που έκαναν οι εταίροι για την διεξαγωγή αυτών των αποτελεσμάτων.  Επίσης θα παρουσιαστεί η ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου η οποία θα έχει σύντομα και όλο το εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο δωρεάν για όλους.

Σχετικό Άρθρο:  Καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των νέων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα την αυτοαπασχόληση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα έως και 25 Νοεμβρίου 2018: 

https://docs.google.com

Κατά την λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης στον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους: Κα. Μαρία Δαλακούρα

Τηλέφωνο: 2410 626943 (Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.)

Σεμινάριο για τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας

Related Posts