Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Σεμινάριο Διασύνδεσης στα πλαίσια του έργου SPARKS

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ως κέντρο αριστείας όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, συμμετέχει στο έργο «SPARKS – Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+. Βασικός σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει τις επιχειρηματικές ικανότητες των νέων στις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος (Τουρκία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία).

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διοργανώνει Σεμινάριο Διασύνδεσης στις 18 Ιανουαρίου 2018 με θέμα «Παρουσίαση Επιχειρηματικού Πλάνου»  προκειμένου να γνωστοποιηθούν τόσο το έργο όσο και οι στόχοι του στην πόλη της Λάρισας. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν συνεργάτες του Ινστιτούτου καθώς και τοπικοί οργανισμοί προκειμένου να γίνει ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση σχετικά με τις μεθόδους και τα εργαλεία για την αρωγή των νέων στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα, στη Λάρισα ειδικότερα, αλλά και γενικά στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2018, στις 10:00 π.μ. στον Οργανισμό Lido και θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σεμινάριο Διασύνδεσης στα πλαίσια του έργου SPARKS

Related Posts