Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

ROUNDTABLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στην Ελλάδα του σήμερα, η ανάγκη αναζήτησης και εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών απασχόλησης και ένταξης στην επιχειρηματικότητα μέσα από οργανωμένες στρατηγικές, δράσεις και ενέργειες είναι εντονότερη από κάθε άλλη στιγμή στο παρελθόν.

Μια τέτοια πηγή αποτελεί ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, ο οποίος παρουσιάζει θετικές προοπτικές ανάπτυξης και δύναται να απορροφήσει άτομα που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Με αυτόν τον προσανατολισμό, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών διοργανώνει ένα εργαστήριο – roundtable για την ανταλλαγή απόψεων, την παρουσίαση δράσεων και στρατηγικών και την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πως ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας μπορεί να αποτελέσει μέσο ένταξης ευπαθών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες, στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.

Σχετικό Άρθρο:  Colabor-active Project: Ενεργός γήρανση μέσω ανταποδοτικής οικονομίας

Αποτέλεσμα του εργαστηρίου – roundtable θα είναι η καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών και ο αντίστοιχος σχεδιασμός δράσεων και στρατηγικών σχετικά με την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων γύρω από την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα.

Το εργαστήριο – roundtable θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Μαΐου, 17:45 – 21:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών στον 1ο όροφο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2410 626943.

ROUNDTABLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Related Posts