Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πώς το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. στηρίζει την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό υλικό και αντίστοιχη ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ “Gender Equality and Entrepreneurship for All”.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου, οι συνεργαζόμενοι φορείς θα διαμορφώσουν και θα αναπτύξουν σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με την ισότητα των φύλων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο δωρεάν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Κατά την διάρκεια της δεύτερης διακρατικής συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα στο Πόρτο, Πορτογαλία, 20-23 Απριλίου 2016, οι εταίροι του έργου ανέλυσαν την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την ισότητα των φύλων, όπως αυτή προκύπτει από την ανάλυση που πραγματοποίησε ο κάθε εταίρος για την χώρα του. Επίσης, διαμορφώθηκε η δομή του Κώδικα Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων που θα αναπτυχθεί από τους εταίρους στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Σχετικό Άρθρο:  Be Positive: Υποστήριξη και ενδυνάμωση νέων ανέργων

Μπορείτε να ενημερώνεστε εκτενέστερα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου στους παρακάτω συνδέσμους:

Σελίδα έργου: Gender Equality

Ιστοσελίδα: www.geea-project.eu

Πώς το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. στηρίζει την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Related Posts