Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ευρωπαϊκές Δράσεις Εκπαίδευσης/Κατάρτισης

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους ηλικίας 18-40 που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διακρατικές/ευρωπαϊκές δράσεις κατάρτισης, δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών που υλοποιούνται κατά περιόδους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων που συμμετέχει.

Φύση Κινητικότητας

Η φύση της εκάστοτε κινητικότητας (αριθμός/προφίλ συμμετεχόντων, ηλικιακή ομάδα, διάρκεια, χώρα υποδοχής, ημερήσιο πρόγραμμα κλπ) καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες και το αντικείμενο κάθε έργου. Οδηγίες θα αποστέλλονται με email κατά περίπτωση.

Δέσμευση

Οι συμμετέχοντες που κάθε φορά επιλέγονται και εφόσον έχουν συναινέσει στους όρους της κινητικότητας αποστέλλονται εκ μέρους του Ινστιτούτου και συνεπώς δεσμεύονται για την ολοκλήρωση της δράσης. Οδηγίες θα αποστέλλονται με email κατά περίπτωση.

Κόστος

Κατά κανόνα, οι δαπάνες συμμετοχής στη δράση κινητικότητας (διαμονή, διατροφή/μετακίνηση) χρηματοδοτούνται από το έργο κατά 80%. Οδηγίες θα αποστέλλονται με email κατά περίπτωση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μπορείς να δηλώσεις ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, κι εμείς θα σε ενημερώνουμε με email. Για κάθε δράση κινητικότητας το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα ενημερώνει όλους συμμετέχοντες.  Κάθε συμμετέχοντας θα έχει στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να αποφασίσει την συμμετοχή του. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από συμμετέχοντες δεν εγείρει δέσμευσης συμμετοχής σε σχετική δράση για κανένα από τα δυο μέρη.

Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν εκπαίδευση στους τομείς πληροφορικής και επιχειρηματικότητας

[newsman-form id=’4′ horizontal]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ευρωπαϊκές Δράσεις Εκπαίδευσης/Κατάρτισης

Related Posts