Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Προσεγγίσεις και μέθοδοι εκμάθησης γλώσσας για τους μετανάστες

Το φαινόμενο της μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημαντικό θέμα, για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες μιας και ο αριθμός των προσφύγων προς τα κράτη της γηραιάς ηπείρου έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός το οποίο χρήζει τρόπους και μεθόδους ένταξης αυτών στις χώρες εγκατάστασής τους. Επιπροσθέτως, η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας από τις προαναφερθείσες ομάδες είναι απολύτως απαραίτητη για την ομαλή ένταξη τους στο νέο κοινωνικό σύνολο.

Στα σχετικά πλαίσια λοιπόν, του προγράμματος Erasmus+, “LAND OF HOPE – Rebuilding the lives in the land of hope”, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Orkelljunga της Σουηδίας η συνάντηση των εταίρων από τις χώρες της Ελλάδας, Ιταλίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας και Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές προσέγγισης και μεθόδου εκμάθησης γλώσσας για τους μετανάστες από όλους τους εταίρους, καθώς και επισκέψεις σε τοπικά κέντρα εγκατάστασης και εκμάθησης γλωσσών σε μετανάστες.

Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και μεθόδους ποιοτικής εκμάθησης νέας γλώσσας στους μετανάστες, ενώ τα ευρήματα και οι πρακτικές θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος της κάθε συμμετάσχουσας χώρας για το συγκριμένο θέμα.

Προσεγγίσεις και μέθοδοι εκμάθησης γλώσσας για τους μετανάστες

Related Posts