Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πράσινη επιχειρηματικότητα – Ευκαιρία για την αύξηση της απασχόλησης των νέων!

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προωθεί και αναπτύσσει την πράσινη επιχειρηματικότητα, ως ευκαιρία για την αύξηση της απασχόλησης των νέων. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ με τίτλο “This is a Green’s World”, θα διοργανωθούν εξειδικευμένα σεμινάρια στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων σε θέματα και πτυχές της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Στο τέλος των σεμιναρίων, οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να δομήσουν τον επιχειρηματικό σχέδιο για την δική τους «πράσινη» επιχείρηση. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του έργου, όπου και θα διενεργηθεί online διαγωνισμός για την ανάδειξη των τριών καλύτερων.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα διοργανώσει το αντίστοιχο θεματικό σεμινάριο στην πόλη της Λάρισας.

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός των σεμιναρίων αλλά και μια σειρά από άλλα συντονιστικά και οργανωτικά θέματα ήταν το αντικείμενο της διακρατικής συνάντησης των εταίρων του έργου, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Canterbury της Αγγλίας, 15-18 Μαρτίου 2016. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό που ανάπτυξε για τις ανάγκες των σεμιναρίων που θα υλοποιήσει καθώς και το πρότυπο Business Plan που θα χρησιμοποιηθεί για την αποτύπωση των επιχειρηματικών ιδεών των συμμετεχόντων.

Σχετικό Άρθρο:  Έρευνα σχετικά με τις γνώσεις των νέων πάνω στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του έργου την οποία σχεδίασε και ανάπτυξε η ομάδα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Τέλος, οι εταίροι του έργου υλοποίησαν και τις παρακάτω δράσεις κατά την διάρκεια της συνάντησης:

  • Υλοποίηση του θεματικού σεμιναρίου με τίτλο «Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών στην Αγγλία» με εισηγητή τον Keith Harrison, Διευθυντή της Rural Kent.
  • Εκπαιδευτική επίσκεψη στην φάρμα Commonwork Land Trust (www.commonwork.org.uk ), η οποία διαθέτει και εκπαιδευτικό κέντρο για ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης νέων στην επιχειρηματικότητα
  • Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του «No Walls Gardens project» – ένα έργο για την απασχόληση των νέων σε απομακρυσμένες περιοχές (www.nowallsgardens.org ).

 

Πράσινη επιχειρηματικότητα – Ευκαιρία για την αύξηση της απασχόλησης των νέων!

Related Posts