Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πλατφόρμα για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε μετανάστες

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SENTIMSocial ENTrepreneurship for IΜmigrants δημιούργησε το πρώτο μέρος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που στόχο έχει να βοηθήσει εκπαιδευτές και επαγγελματίες που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας από μετανάστες. Στο συγκεκριμένο μάθημα της πλατφόρμας ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε υλικό σχετικά με τη διερεύνηση των δεξιοτήτων μεταναστών που είναι  ήδη επιχειρηματίες ή που επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. Η εγγραφή στην πλατφόρμα είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει πολύ εύκολα.

Το θέμα αυτό καθώς και μια σειρά άλλων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρίτης διακρατικής συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2016 στην περιοχή Citta di Castello της Ιταλίας. Οι εταίροι του έργου συζήτησαν για την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησής του και προγραμμάτισαν τις επόμενες ενέργειες. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα πολύ ενδιαφέρον θεματικό εργαστήριο με μετανάστες επιχειρηματίες το οποίο διοργανώθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2016 στην Περούτζια της Ιταλίας.

Πλατφόρμα για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε μετανάστες

Related Posts