by Institute of Entrepreneurship Development iED

Οι Κίνδυνοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στις ΜΜΕ | Έρευνα

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες στη σύγχρονη εποχή έχουν γίνει πιο περίπλοκες από ποτέ καθώς πλέον είναι περισσότερο παγκοσμιοποιημένες και διασυνδεδεμένες. Για να γίνει αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι εξελίξεις αυτές είναι που επέτρεψαν στο περίπλοκο αυτό σύστημα να λειτουργήσει. Με τη βοήθεια του τομέα ΤΠΕ, οι επιχειρήσεις κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες και καλύτερες εφοδιαστικές αλυσίδες με τη σύμπραξη περισσότερων χωρών και προμηθευτών.

Οι Κίνδυνοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Παρόλα τα πλεονεκτήματα διαμέσου της δημιουργίας των νέων αυτών εφοδιαστικών αλυσίδων, έκαναν την εμφάνιση τους και ορισμένα μειονεκτήματα. Μπορεί οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών να βοήθησαν τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν την οικονομική τους αποτελεσματικότητα, αλλά από την άλλη μεριά, αυτό συνέβη θυσιάζοντας τη διαφάνεια και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού.

Κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργούνται μέσω των ΤΠΕ είναι η έκθεση ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών μέσω του διαμοιρασμού δεδομένων, ο κίνδυνος στοχοποίησης από κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και η διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω προβλημάτων που οφείλεται περιπλοκότητας της.

Οι κίνδυνοι των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι μια πραγματικότητα ακόμη και για μεγάλες επιχειρήσεις και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι εξίσου ευάλωτες με τις ΜΜΕ σε κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά οι ΜΜΕ είναι γενικότερα λιγότερο προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο μικρό τους μέγεθος, χαμηλό κεφάλαιο και τη μικρή τεχνολογική τους ενσωμάτωση.

Το Ευρωπαϊκό Έργο BePrepared

Έχοντας αυτό κατά νου και κατανοώντας την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα των ΜΜΕ, το έργο BePrepared θέλει να δημιουργήσει υλικό επαγγελματικής εκπαίδευσης πάνω στη διαχείριση τέτοιων κινδύνων.

Το έργο εστιάζει στις ΜΜΕ καθώς αποτελούν ζωτικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν και εξαιρετικά ευάλωτες σε εφοδιαστικούς κινδύνους. To BePrepared θέλει να εκπαιδεύσει νέους επαγγελματίες και να τους προετοιμάσει κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τους κινδύνους των εφοδιαστικών αλυσίδων από το επαγγελματικό τους πόστο.

Το Ερωτηματολόγιο του BePrepared για τις ΜΜΕ

Για τη δημιουργία της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι εταίροι του Ευρωπαϊκού έργου δημιούγησαν ένα ερωτηματολόγιο για να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα.

Μια βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος θα επιτρέψει στους εταίρους να αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό βάσει των συγκεκριμένων αναγκών των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Αυτή η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει μια ανάλυση των υφιστάμενων κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και τρόπους αντιμετώπισης τους.

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε ΜΜΕ από την Αυστρία, την Ελλάδα, την Εσθονία, Γερμανία, Ιταλία και Πορτογαλία, οι οποίες είναι και οι χώρες που αντιπροσωπεύονται δια μέσου των εταίρων του έργου.

Αν ανήκετε σε μια ΜΜΕ που εδρεύει σε μια απ’ τις παραπάνω χώρες, παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για την ανάδειξη των αναγκών των ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τελευταία Νέα

Accessibility: 5 Συχνά Λάθη στην Ιστοσελίδα...

του Στέλιου Αμπατζίδη  Τις τελευταίες δεκαετίες, το Διαδίκτυο έχει αποκτήσει δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύου σχετίζονται με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Κατά πόσο όμως...

Niche Marketing και Ανάπτυξη Στρατηγικής

της Ευρυδίκης Μαρκοπούλου Μία τάση στην αγορά, την οποία επιλέγουν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις είναι αυτή του niche marketing. Ουσιαστικά, απευθύνονται σε ένα μικρό μέρος της αγοράς,...

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας BIG InternPrize στη Μάλτα:...

Το καλοκαίρι του 2022 το Erasmus+ έργο BIG InternPrize διοργάνωσε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στη Μάλτα για φοιτητές από όλη την Ευρώπη με ενδιαφέρον για...

Τεχνητή Νοημοσύνη και Marketing

του Στέλιου Αμπατζίδη Ο κορωνοϊός είχε σημαντική επίδραση στον τομέα της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες,...

8 Tips για πιο Παραγωγική Εργασία

της Ελευθερίας Χασάπη Από τον Μαρξ ως παραγωγική ορίζεται η εργασία που παράγει αξίες χρήσης, δηλαδή η δραστηριότητα που οδηγεί στην παραγωγή χρήσιμων πραγμάτων. Μόνο από τον ορισμό της παραγωγικής εργασίας γίνεται...