Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

«Mumpreneurship» Πόσοι γνωρίζετε τι είναι?

Το “FEMME” είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας για Μαμάδες . Στις γυναίκες δηλαδή οι οποίες αφού γίνουν μητέρες αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή επιδιώκουν να κάνουν κάποια επιχειρηματική κίνηση.

Το Mumpreneurship είναι μία έννοια στην οποία ενσωματώνεται η μητρότητα και η επιχειρηματικότητα. Στην Ευρώπη, το κίνημα αυτό αναπτύσσεται κυρίως από ανεπίσημες ομάδες γυναικών που αισθάνονται την ανάγκη να ενταχθούν στις κοινότητες για να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν τη γνώση και να διευρύνουν την επιχείρησή τους.

Για να μπορέσει όμως να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας μαζί με τους εταίρους του έργου, έχουν αναπτύξει:

  • Ένα state of the art για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και την Επιχειρηματικότητα για μαμάδες στην Ευρώπη
  • Μία λίστα Βέλτιστων Πρακτικών με γυναικείες επιχειρήσεις- επιχειρήσεις μαμάδων, απ’ όπου μπορούν να εμπνευσθούν οι μαμάδες οι οποίες σκέφτονται να ξεκινήσουν κάτι δικό τους αλλά μπορεί να φοβούνται

Τα παραπάνω είναι μόνο κάποια από τα αποτελέσματα που προσφέρει αυτό το πρόγραμμα.

Σχετικό Άρθρο:  Ξεκινήσετε τώρα τη δική σας επιχείρηση στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Πριν λίγες ημέρες, στην περιοχή της Λάρισας, είχε πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση εκπαιδευτών σε θέματα επιχειρηματικότητας για μαμάδες. Περίπου 40 εκπαιδευτές από Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αγγλία, Ουγγαρία και Ιταλία είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέματα επιχειρηματικότητας, αλλά και να εντοπίσουν σημαντικά σημεία που είναι απαραίτητα στην Επιχειρηματικότητα για μαμάδες. Το 3-ήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης κάλυψε τις ακόλουθες θεματικές:

Ημέρα 1

  • Επιχειρηματικότητα: Τι είναι, ποια είναι τα είδη των επιχειρηματιών και ποια τα χαρακτηριστικά που τους κάνουν επιτυχημένους.
  • Το Επιχειρηματικό Πλάνο: Πως μπορώ να σχεδιάσω το δικό μου επιχειρηματικό πλάνο μέσω του business model canvas.

Ημέρα 2

  • Διαδικτυακό Marketing και Επιχειρηματικότητα για Μαμάδες: Πώς μπορώ να δημιουργήσω τη δική μου στρατηγική marketing?
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη: Πως επηρεάζεται η επαγγελματική μου ζωή και πως μπορώ να κρατήσω μία ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής-προσωπικής ζωής?

Ημέρα 3

  • Οικονομική Διαχείριση: Μπορώ να αποκτήσω δεξιότητες που να με βοηθήσουν στην οικονομική διαχείριση της επιχείρησης μου?
  • Κοστολόγηση: Ποιο είναι το εκτιμώμενο αρχικό κεφάλαιο που χρειάζομαι για την ίδρυση της επιχείρησής μου?
Σχετικό Άρθρο:  Έγγραφο σχετικά με την Πολιτική για την Επιχειρηματικότητα των Νέων

Μέσω της εκπαίδευσης, αφού εντοπίστηκαν οι βασικές πτυχές οι οποίες επηρεάζουν και συνήθως αποθαρρύνουν τις μαμάδες από το να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, οι εταίροι του έργου θα είναι πλέον σε θέση να προχωρήσουν με την ανάπτυξη των βασικών οδηγών οι οποίοι θα απευθύνονται και στις μαμάδες αλλά και στους εκπαιδευτές μαμάδων επιχειρηματιών.

Ο πρώτος οδηγός θα απευθύνεται στους εκπαιδευτές, στο πως δηλαδή μπορούν οι ίδιοι να εκπαιδεύσουν τις μαμάδες και να τις βοηθήσουν στην διαδικασία ίδρυσης ή επέκτασης της επιχείρησής τους και ο δεύτερος οδηγός θα απευθύνεται στις μαμάδες οι οποίες θα μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν στα πρώτα τους βήματα αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησής τους. Οι οδηγοί πρόκειται να ανέβουν στην ιστοσελίδα του έργου τον Σεπτέμβριο.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του femme!

femme
femme
femme
«Mumpreneurship» Πόσοι γνωρίζετε τι είναι?

Related Posts