Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Μελέτη για το Crowdfunding στην Ευρώπη – Κατεβάστε την δωρεάν!

Το Crowfunding, σαν εναλλακτική δυνατότητα χρηματοδότησης νέας επιχείρησης, έχει αποκτήσει μια τεράστια δυναμική. Υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και start-ups χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται αυτήν την δυνατότητα ώστε να έχουν πρόσβαση σε χρηματικά κεφάλαια που χρειάζονται, μέσα από παραπάνω από 500 πλατφόρμες.

Αναγνωρίζοντας αυτήν την δυναμική, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει στο ERASMUS+ έργο “CRUCIAL – Crowdfunding Capital”, το οποίο έχει σαν στόχο να παρέχει καλύτερη ενημέρωση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία δύνανται να ωφεληθούν από το Crowdfunding. Επιπλέον, το έργο θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς του crowdfunding.

Η μελέτη “Crowdfunding for enterprises – an Examination of the Crowdfunding Landscape in Europe” εξετάζει την συγκεκριμένη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας βέβαια ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες που οριοθετούν και ορίζουν την αγορά του crowdfunding στην Αμερική και στην Ευρώπη.

Kατεβάστε τη μελέτη “Crowdfunding for enterprises” τώρα!

 

Μελέτη για το Crowdfunding στην Ευρώπη – Κατεβάστε την δωρεάν!

Related Posts