Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Μάθετε πως να εφαρμόσετε το ηλεκτρονικό εμπόριο στις αγροτικές περιοχές!

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας τρόπος προώθησης αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά με τη χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής, ιδιαιτέρως αξιοποιώντας στο έπακρο τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, με αυτό τον τρόπο οι αγροτικές περιοχές μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και κατά συνέπεια οι νέοι άνθρωποι να παραμείνουν στις περιοχές τους δημιουργώντας ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη.

Το ευρωπαϊκό έργο “Transform@ – Ένα εκπαιδευτικό μάθημα βασισμένο σε μορφή παιχνιδιού με σκοπό τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του αγροτικού εμπορίου” στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των θέσεων εργασίας στις επαρχιακές περιοχές μέσω της χρήσης τεχνικών ηλεκτρονικού εμπορίου. Στα πλαίσια του έργου, θα παραχθούν  δύο εκπαιδευτικά υλικά, ένα ψηφιακό μάθημα εξ αποστάσεως και ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι το οποίο δίνει την ευκαιρία  τους χρήστες να εξασκηθούν σε προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων.

Το ψηφιακό μάθημα εξ αποστάσεως αποτελείται από 12 κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσουν θέματα όπως τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και γιατί αξίζει να το χρησιμοποιούμε, τα τεχνικά ζητήματα που το περιβάλουν, τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση του, τις ευκαιρίες που υπάρχουν για την εφαρμογή του στις επαρχιακές περιοχές και ένα παράδειγμα της χρήσης του βήμα βήμα. Το περιεχόμενο του μαθήματος θα έχει πολλές μορφές: κείμενο, βίντεο, quiz και άλλες μορφές πολυμέσων.

Κατά τη διάρκεια της 2ης διακρατικής συνάντησης που έλαβε χώρα στην πόλη Αμβέρσα του Βελγίου, 20 Απριλίου 2017, οι συντονιστές του προγράμματος από την Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία, Ελλάδα και Πορτογαλία εξέτασαν και οριστικοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό που θα διατεθεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου μέσα τους επόμενους μήνες!

Μάθετε πως να εφαρμόσετε το ηλεκτρονικό εμπόριο στις αγροτικές περιοχές!

Related Posts