Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Σεμινάριο (Μ44): Ενίσχυση της απασχόλησης των NEET’s

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο “PERSON: Promoting employability, retraining, social skills of neets”, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων ανθρώπων νεαρής ηλικίας που εντάσσονται στην κατηγορία των NEETs ( not in education, employment or training)

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί να δηλώσετε ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική δράση του έργου που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας και ημερομηνίες 01 Μαρτίου- 06 Μαρτίου 2020. Το training απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές, οι οποίοι θα ενημερωθούν σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε νεαρά άτομα τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία των ΝΕΕΤs.

Όλοι οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το σύνολο των εξόδων, ήτοι κόστος αεροπορικών εισιτηρίων και κόστη μετακίνησης, διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση γύρω από τις ακόλουθες θεματικές:

  1. Τις Κοινωνικές δεξιότητες: Βελτίωση προφορικών και γραπτών επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  2. Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
  3. Ανάπτυξη τεχνολογικής και διαδικτυακής παιδείας
  4. Τρόπους συμπεριφοράς σε συνεντεύξεις εργασίας
  5. Βασικές πληροφορίες για την επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
Σχετικό Άρθρο:  «Η νεολαία που καινοτομεί» – Με επιτυχία η εκδήλωση για τη διατροφική καινοτομία στη Λάρισα

Προφίλ των ατόμων & προϋποθέσεις:

  • Ευχέρεια στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). *
  • Επιθυμητές γνώσεις στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  • Συνάφεια με τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση των NEETs.

(Οι προϋποθέσεις με την σημείωση (*) είναι υποχρεωτικές)

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον εδώ.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι έως 21 Φεβρουαρίου 2020. Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν e-mail για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέχρι και 27 Φεβρουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2410 626943 και ώρες 09:00 – 17:00.

Σεμινάριο (Μ44): Ενίσχυση της απασχόλησης των NEET’s

Related Posts