Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Σεμινάριο (Μ43): Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Work based learning – the entrance to the professional future, το οποίο στοχεύει στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν σε κινητικότητες βασισμένες στη μάθηση μέσω της εργασίας (WBL), καθώς και στην προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης, επίσημης εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας σε πολλά επίπεδα.  

Με στόχο την βέλτιστη υλοποίηση του έργου και την επίτευξη του κύριου στόχου του, προβλέπεται η υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, μεσω του οποίου θα μπορέσουν να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να προωθήσουν ευκαιρίες κινητικότητας στα πλαίσια της μάθησης μέσω εργασίας (WBL).

Όλοι οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προσκαλεί εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας, 23-29 Φεβρουαρίου 2020.

Σχετικό Άρθρο:  Προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων, στις Ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, μέσω των συνεργατικών χώρων (co-working spaces)

Το σύνολο των εξόδων, ήτοι κόστος αεροπορικών εισιτηριών και κόστη μετακίνησης, διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Προφίλ των ατόμων & προϋποθέσεις:

  • Ηλικία από 18 έως 30 ετών. *
  • Ευχέρεια στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). *
  • Επιθυμητές γνώσεις στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

(Οι προϋποθέσεις με την σημείωση (*) είναι υποχρεωτικές)

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον εδώ.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι έως 20 Ιανουαρίου 2020. Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν e-mail για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέχρι και 27 Ιανουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Χειμώνα Αλεξάνδρα στο τηλέφωνο 2410 626943 και ώρες 09:00 – 17:00.

Σεμινάριο (Μ43): Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας

Related Posts