Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Σεμινάριο (Μ11): Ενίσχυση των Νέων Επιχειρηματιών

Δήλωση συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+, «SPARKS – Strenghtening Entrepreneurial» , πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών.

Στο σεμινάριο πρόκειται να συμμετάσχουν 2 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν σε Πορτογαλία-Τουρκία, , κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2017-Φεβρουαρίου (οι οριστικές ημερομηνίες θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα του φορέα μας),που θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν 1ος μήνα πρακτική άσκηση σε επιτυχημένη εταιρία επιχειρηματία.Κατά την ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει εμπειρία πάνω στην διοίκηση μιας εταιρίας.

Διάρκεια σεμιναρίου 1 μήνας.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

  • Άτομα ηλικίας 21 έως 30 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης
  • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
  • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
  • Άνεση στην ομαδική εργασία
  • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Σεμινάριο (Μ11): Ενίσχυση των Νέων Επιχειρηματιών

Related Posts