Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Σεμινάριο (Μ07): Κατανόηση και Ανάπτυξη Βασικών Επιχειρηματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 15/03/2018

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου «StartUp-Academy – Developing International Innovation Acceleration and Supporting Environment for potential young Startuppers», πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο  την κατανόηση και ανάπτυξη βασικών επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η πρώτη φάση Startup Academy αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες  με τις βασικές επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες (όπως πχ. Τεχνικές επικοινωνίας, λογιστική κια χρηματοοικονομική διαχείρηση, διοίκηση επιχειρήσεων, βασικές οικονομικές έννοιες, κλπ.) μέσω εκπαιδευτικού υλικού που θα αναρτηθεί εδώ. Κατά τη δεύτερη φάση υλοποίησης συμμετέχοντες από Ελλάδα, Ουγγαρία, Κροατία, Ρουμανία και Ισπανία, θα κληθούν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 5 ημερών, στην Nagyganizsa της Ουγγαρίας και να εκπαιδευτούν πάνω σε ενότητες όπως επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων, online marketing, κλπ.

Στην εκπαίδευση πρόκειται να συμμετάσχουν 8 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία, κατά την περίοδο 15-21 Απριλίου 2018, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχετικό Άρθρο:  Η παγκόσμια τάση των επιχειρήσεων για να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

  • Άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης.
  • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν.
  • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας.
  • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα.

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Σεμινάριο (Μ07): Κατανόηση και Ανάπτυξη Βασικών Επιχειρηματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Related Posts